Ime videokamere

Po potrebi lahko spremenite ime videokamere (ki je prikazano na pametnih telefonih in drugih videokamerah).

  1. Izberite [Funkcije komuniciranja: Camera name/Funkcije komuniciranja: Ime videokamere].

  2. Spremenite ime videokamere.

    • Za vpis imena videokamere uporabite virtualno tipkovnico ().
  3. Pritisnite gumb MENI, nato izberite [OK].