Nastavitve Bluetooth

 1. Izberite [Funkcije komuniciranja: Bluetooth settings/Funkcije komuniciranja: Nastavitve Bluetooth].

 2. Izberite možnost.

  • Bluetooth

   Če funkcije Bluetooth ne boste uporabljali, izberite [Disable/Onemogoči].

  • Bluetooth address/Naslov Bluetooth

   Preverite lahko naslov Bluetooth videokamere.

  • Connect to/Povezava z

   Preverite lahko ime in stanje komunikacije v par povezane naprave.