Prenos slik v spletno storitev image.canon

Povežite videokamero s storitvijo image.canon za pošiljanje slik neposredno iz videokamere.

 • Zahtevan je pametni telefon s spletnim brskalnikom in internetno povezavo.
 • Vnesti boste morali svoj e-poštni naslov, ki ga uporabljate na računalniku ali na pametnem telefonu.
 • Navodila za uporabo storitev image.canon in podatke o razpoložljivosti storitve po državah in regijah preverite na spletnem mestu image.canon (https://image.canon/).
 • Pri povezavi je morda zahtevana posebna ISP povezava in tudi posebne pristojbine za dostopno točko.
 1. Izberite [Funkcije komuniciranja: Upload to image.canon/Funkcije komuniciranja: Prenos v image.canon].

 2. Izberite [OK].

  • Ta zaslon ni prikazan, če je nastavitev Wi-Fi že nastavljena na [Enable/Omogoči].
 3. Izberite [Connect/Poveži].

  • Če namenska programska oprema ni nameščena, izberite [Install/Namestitev].
 4. Izberite [OK].

 5. Skenirajte kodo QR z namensko aplikacijo.

  • Izberite [OK].
 6. Vzpostavite povezavo Wi-Fi.

  • Vzpostavite povezavo z dostopno točko prek Wi-Fi. Glede metode vzpostavitve povezave upoštevajte navodila na zaslonu.

   • Povezava prek WPS (, )
   • Ročno povezovanje z zaznanimi omrežji ()
   • Ročno povezovanje z izbiro podatkov o dostopni točki ()
 7. Preverite, ali je v namenski aplikaciji prikazana številka.

  • Izberite [OK].
 8. Nastavite samodejni prenos slik.

  • Po potrebi zaključite nastavitev [Auto send/Samodejno pošiljanje].
  • [When charging battery (high power)/Med polnjenjem baterije (visoka raven polnjenja)]: Samodejno pošiljanje se začne, ko je videokamera izključena in povezana na vir napajanja prek USB. Upoštevajte, da se samodejno pošiljanje začne potem, ko polnjenje videokamere nekaj časa že poteka, če je preostala napolnjenost uvodoma nizka.
  • [When camera is turned on/Ko je videokamera vključena]: Samodejno pošiljanje se začne, ko je videokamera vključena.
  • Izberite [OK], nato pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.
 9. Zaključite nastavitve.

  • Pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.

  Opomba

  • Ikona [Spletna storitev] se spremeni v ikono [Vzpostavljena povezava s spletno storitvijo].

  • Ime modela videokamere je registrirano v storitev image.canon.

Zaslon [Upload to image.canon/Prenos v image.canon]

 • Auto send/Samodejno pošiljanje

  Spremenite lahko nastavitve samodejnega pošiljanja.

 • Type to send/Vrsta za pošiljanje

  Izberite vrsto slik za prenos.

 • Switch network/Zamenjava omrežja

  Spremenite nastavitve za povezave Wi-Fi.

 • Clear camera web link settings/Izbris nastavitev spletne povezave videokamere

  Izbrišete lahko nastavitve spletne povezave videokamere.