Varčevanje z energijo

Nastavite lahko čas, ko se izključi zaslon in ko se izključi videokamera, potem ko videokamera nekaj časa ni v uporabi (Screen off/Izklop zaslona in Auto power off/Samodejni izklop napajanja).

  1. Izberite [Nastavitev videokamere: Power saving/Nastavitev videokamere: Varčevanje z energijo].

  2. Izberite možnost.

Opomba

  • Možnost [Screen off/Izklop zaslona] je na voljo, če je prikazan zaslon za snemanje/fotografiranje. Nastavitev ne velja med prikazom menija ali predvajanjem slike.
  • Videokamera se izključi med prikazom menija ali predvajanjem slike po poteku časa, nastavljenega v [Screen off/Izklop zaslona] in [Auto power off/Samodejni izklop napajanja].
  • Za zaščito zaslona videokamera izključi zaslon po 30 minutah po potemnitvi (čeprav videokamera sama ostane vključena), četudi sta funkciji [Screen off/Izklop zaslona] in [Auto power off/Samodejni izklop napajanja] nastavljeni na [Disable/Onemogoči].
  • Nastavitve varčevanja z energijo ne veljajo med snemanjem/fotografiranjem ali med povezavo prek USB ali brežično.