Uporaba zaslona in stojala

Spremenite lahko usmerjenost in nagib zaslona.

  1. Zaslon in stojalo obrnite navzven.

    • Zaslon lahko nagnete navzgor do nagiba približno 180°.
    • Z uporabo stojala lahko postavite videokamero tako, da je nagnjena navzdol v razponu od –30° do –10° ali navzgor v razponu od 10° do 30°.

Opozorilo

  • Zaslona ne zavrtite s silo predaleč, ker s tem premočno pritisnete na tečaj.

Opomba

  • Zrcalno sliko (desna/leva stran obrnjena) predmetov posnetka prikažete, če je zaslon obrnjen proti predmetom pred videokamero ().
  • Če zavrtite zaslon navzven, se delovanje tipk Left key in Right key zamenja.