Napredne povezave

Povezava s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom

Vzpostavite lahko neposredno povezavo Wi-Fi s pametnim telefonom in uporabite aplikacijo Camera Connect za upravljanje videokamere.

 1. Izberite [Funkcije komuniciranja: Advanced connection/Funkcije komuniciranja: Napredna povezava].

 2. Izberite [OK].

  • Ta zaslon ni prikazan, če je nastavitev Wi-Fi že nastavljena na [Enable/Omogoči].
 3. Izberite [Connect to smartphone(tablet)/Povezava s pametnim telefonom(tablico)].

 4. Izberite [Add a device to connect to/Dodajanje naprave za povezavo].

 5. Začnite iskati dostopne točke.

  • S pritiskom na gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev začnite iskanje.
  • Če aplikacija Camera Connect ni nameščena, s pomočjo pametnega telefona skenirajte kodo QR na zaslonu, vstopite v trgovino Google Play ali App Store, da namestite Camera Connect, nato pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev za začetek iskanja.
 6. Vzpostavite povezavo Wi-Fi.

  • Vzpostavite povezavo z dostopno točko prek Wi-Fi. Glede metode vzpostavitve povezave upoštevajte navodila na zaslonu.

   • Povezava prek WPS (, )
   • Ročno povezovanje z zaznanimi omrežji ()
   • Ročno povezovanje z izbiro podatkov o dostopni točki ()
 7. Zaženite Camera Connect in se dotaknite imena videokamere.

 8. Izberite [OK].

  • Na zaslonu videokamere je prikazano [Wi-Fi on/Wi-Fi vključeno].

Programska oprema Camera Control API

Pred uporabo programa ali drugega izdelka z uporabo programske opreme Camera Control API (CCAPI)* pripravite videokamero za krmiljenje prek CCAPI, tako da jo povežete prek Wi-Fi s pametnim telefonom, tablico ali računalnikom, ki ga boste uporabljali. Povezavo Wi-Fi lahko vzpostavite bodisi v načinu, ki uporablja videokamero kot dostopno točko (neposredna povezava), ali v načinu, ki vzpostavi povezavo prek ločene dostopne točke.

Programska oprema Camera Control API: Na osnovi HTTP zasnovan programski vmesnik za krmiljenje videokamere prek Wi-Fi.

 1. Izberite [Camera Control API/Krmilnik Camera Control API].

 2. Izberite možnost.

  • HTTPS

   Če uporabljate HTTP, nastavite na [Disable/Onemogoči].

  • Port No. (HTTP)/Št. vrat (HTTP)

   Številko vrat HTTP lahko po potrebi spreminjate.

  • Port No. (HTTPS)/Št. vrat (HTTPS)

   Številko vrat HTTPS lahko po potrebi spreminjate.

 3. Izberite [User authentic./Overovitev uporabnika].

 4. Izberite [].

 5. Izberite uporabniško ime.

  • Po končanem vpisu izberite [OK].
 6. Nastavite geslo.

  • Po končanem vpisu izberite [OK].

Opozorilo

 • Nastavitev overovitve uporabnika na [Disable/Onemogoči] je izvedba CCAPI možna brez overovitve pristnosti uporabnika.

Povezava Wi-Fi v načinu videokamere kot dostopne točke

 1. Izberite [Connect/Poveži].

 2. Izberite [Add with wizard/Dodajanje s čarovnikom].

 3. Izberite [Camera access point mode/Način fotoaparata kot dostopne točke].

 4. Izberite [Easy connection/Enostavna povezava].

  • Izberite [OK].
 5. Vpišite uporabniško ime.

  • Ta zaslon ni prikazan, če je overovitev uporabnika nastavljena na [Disable/Onemogoči].
 6. Vpišite geslo.

  • Ta zaslon ni prikazan, če je overovitev uporabnika nastavljena na [Disable/Onemogoči].
 7. Preverite SSID (ime omrežja) in geslo.

  • Preverite SSID (ime omrežja) (1) in geslo (2), ki sta prikazana na zaslonu fotoaparata.
 8. Upravljajte videokamero prek pametnega telefona ali računalnika.

  • Za vzpostavitev povezave s pametnim telefonom vključite funkcijo Wi-Fi na pametnem telefonu in se dotaknite SSID, ki ste ga preverili v koraku 7. Za geslo vpišite geslo, ki ste ga preverili v koraku 7.
  • Za vzpostavitev povezave z računalnikom vstopite v zaslon z nastavitvami omrežja na računalniku in izberite SSID, ki ste ga preverili v koraku 7. Za geslo vpišite geslo, ki ste ga preverili v koraku 7.
 9. Vzpostavite Wi-Fi povezavo.

  • Ko se na videokameri odpre zaslon, prikazan zgoraj, uporabite pametni telefon, računalnik ali drugo napravo za dostop v označeni URL z aplikacije, razvite za upravljanje videokamere.
  • Prikaz na zgornjem zaslona na videokameri označuje, da je povezava Wi-Fi vzpostavljena.
  • Za prekinitev povezave Wi-Fi izberite [Disconnect/Prekinitev povezave].
  • Ko videokamera ni več povezana z omrežjem Wi-Fi, je ta povezava registrirana.

Povezava Wi-Fi prek dostopne točke

Pred izvedbo naslednjih korakov preverite, ali je pametni telefon ali računalnik povezan z dostopno točko prek Wi-Fi ali prek žične povezave.

 1. Izberite [Connect/Poveži].

 2. Izberite [Add with wizard/Dodajanje s čarovnikom].

 3. Izberite SSID.

  • Izberite SSID dostopne točke, s katero se povezujete.
  • Vpišite geslo dostopne točke in izberite [OK].
 4. Nastavite naslov IP.

  • Za samodejno nastavitev naslova IP izberite [Auto setting/Samodejna nastavitev] in zatem [OK].
  • Za ročno nastavitev naslova IP preberite poglavje Ročna nastavitev naslova IP.
 5. Izberite možnost IPv6.

  • Izberite [Enable/Omogoči] za uporabo IPv6.
  • Izberite možnost in zatem pritisnite [OK] za pomik na naslednji zaslon.
 6. Vpišite uporabniško ime.

  • Ta zaslon ni prikazan, če je overovitev uporabnika nastavljena na [Disable/Onemogoči].
 7. Vpišite geslo.

  • Ta zaslon ni prikazan, če je overovitev uporabnika nastavljena na [Disable/Onemogoči].
 8. Vzpostavite Wi-Fi povezavo.

  • Ko se na videokameri odpre zaslon, prikazan zgoraj, uporabite pametni telefon, računalnik ali drugo napravo za dostop v označeni URL z aplikacije, razvite za upravljanje videokamere.
  • Prikaz na zgornjem zaslonu na videokameri označuje, da je povezava Wi-Fi vzpostavljena.
  • Za prekinitev povezave Wi-Fi izberite [Disconnect/Prekinitev povezave].
  • Ko videokamera ni več povezana z omrežjem Wi-Fi, je ta povezava registrirana.

Ročna registracija povezave

Po spodnjih korakih ročno registrirajte povezavo.

 1. Izberite [Connect/Poveži].

 2. Izberite [Add manually/Ročno dodajanje].

  • Upoštevajte napotke na zaslonu in opravite registracijo povezave.
  • Za ponovno vzpostavitev povezave prek Wi-Fi preberite Ponovna povezava prek Wi-Fi.

Ponovna povezava prek Wi-Fi

 1. Izberite [Connect/Poveži].

  • Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu prikaže [Wi-Fi on/Wi-Fi vključeno].

Zaslon [Wi-Fi on/Wi-Fi vključeno]

Prek zaslona [Wi-Fi on/Wi-Fi vključeno] so na voljo naslednji postopki.

 • Confirm Wi-Fi settings/Preverjanje nastavitev Wi-Fi

  Preverite lahko podrobnosti nastavitev za povezave Wi-Fi.

 • Error details/Podrobnosti napake

  Pri morebitnih napakah v povezavi Wi-Fi lahko preverite podrobnosti napake ().

 • Disconnect/Prekinitev povezave

  Prekinitev Wi-Fi povezave

 • SSID

  Označuje trenutno omrežno geslo SSID skupaj z URL za CCAPI.

Izbira nastavitev CCAPI

Naslednje nastavitve so na voljo na zaslonu [Camera Control API/Krmilnik Camera Control API].

Connect/Poveži

Vzpostavitev povezave z registrirano povezavo.

Check/Edit Info/Preverjanje/Urejanje informacij

Preverjanje ali urejanje nastavitev povezave.

 • Izberite postavke za preverjanje ali spremembo.
  • [Wireless LAN/Brezžični LAN]

   Sprememba SSID za povezavo.

  • [TCP/IPv4]

   Sprememba nastavitev TCP/IPv4 za povezavo.

  • [TCP/IPv6]

   Sprememba nastavitev TCP/IPv6 za povezavo.

  • [Check connection/Preverjanje povezave]

   Preverjanje nastavitev povezave.

  • [Delete connection/Izbris povezave]

   Brisanje registrirane povezave.

Auto connect/Samodejna povezava

Omogoča samodejno povezavo prek Wi-Fi.

Izberite [Enable/Omogoči] in izključite videokamero.

Ko naslednjič vključite videokamero, je povezava Wi-Fi vzpostavljena samodejno.