Varna uporaba videokamere

Za varno in pravilno uporabo videokamere preberite naslednja navodila.

Z upoštevanjem spodnjih navodil boste preprečili telesne poškodbe vas ali drugih pri uporabi videokamere.

Pozor POZOR:
Označuje možnost hude telesne poškodbe ali smrti.
 • Videokamero hranite izven dosega majhnih otrok.

  Če si otrok ovije vrvico ali trak okoli vratu, se lahko zaduši.

  Deli videokamere ali pribora so lahko zelo nevarni, če jih pogoltnete. Če del videokamere pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

 • Uporabljajte samo vire napajanja, ki jih ta popolna navodila za uporabo navajajo kot primerna za uporabo s to videokamero.
 • Ne razstavite ali modificirajte videokamere.
 • Videokamere ne izpostavljajte močnim fizičnim udarcem ali tresljajem.
 • Ne dotikajte se odprtih ali izpostavljenih notranjih delov videokamere.
 • Prenehajte uporabljati videokamero v nenavadnih okoliščinah, če na primer iz videokamere izhajajo dim ali nenavadne vonjave.
 • Za čiščenje videokamere ne uporabljajte organskih čistil, npr. alkohola, benzena ali razredčila.
 • Pazite, da se videokamera ne zmoči. V videokamero ne potiskajte različnih predmetov ali zlivajte vanj tekočin.
 • Ne uporabljajte videokamere na krajih, kjer so v zraku prisotni vnetljivi hlapi.

  Sicer lahko pride do električnega udara, eksplozije ali požara.

 • Ne dotikajte se videokamere, priključene na omrežno napajanje med nevihtami.

  Dotik lahko povzroči električni udar.

 • Upoštevajte naslednja navodila pri uporabi baterijskega polnilnika ali adapterja za izmenični tok.

  • V rednih časovnih presledkih s pomočjo suhe krpe odstranite nabran prah z električnega vtikača.
  • Polnilnika ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
  • Ne uporabljajte polnilnika, če električni vtikač ni popolnoma potisnjen v električno vtičnico.
  • Ne izpostavljajte električnega vtikača in terminalov umazaniji ali povzročite stika terminalov s kovinskimi poli ali drugimi predmeti.
  • Med nevihto se ne dotikajte baterijskega polnilnika ali adapterja za izmenični tok, priključenega na omrežno napajanje.
 • Na električni kabel ne polagajte težkih predmetov. Ne poškodujte, strgajte ali modificirajte električnega kabla.
 • Ne zavijajte polnilnika v blago ali druge materiale med uporabo ali nemudoma po uporabi, ko je še topel.
 • Baterijskega polnilnika ne izključite tako, da ga iz vtičnice povlečete za električni kabel.
 • Ne puščajte baterijskega polnilnika priključenega na izvor napajanja daljše časovno obdobje.
 • Ne polnite baterij na temperaturah izven območja od 5 do 40 °C.

  Sicer lahko pride do električnega udara, eksplozije ali požara.

 • Pazite, da med uporabo videokamera ni daljše obdobje v stiku z istim mestom na koži.

  To lahko povzroči nizko temperaturne kontaktne opekline, vključno z rdečino in mehurji na koži, četudi izdelek na otip ni vroč. Uporaba trinožnega stativa ali podobne opreme je priporočena, če uporabljate videokamero na vročih krajih, ter za ljudi, ki imajo težave s krvnim obtokom ali občutljivo kožo.

 • Upoštevajte opozorila, kjer je uporaba videokamere prepovedana, in videokamero izključite.

  Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči motnje v delovanju druge opreme zaradi učinka elektromagnetnega valovanja, lahko pa pripelje celo do nezgod.

Opozorilo OPOZORILO:
Upoštevajte opozorila v nadaljevanju. Neupoštevanje opozoril lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
 • Ne glejte na zaslon ali skozi iskalo dalj časa.

  To lahko povzroči občutke, ki so podobni slabosti med vožnjo. Če je tako, takoj prenehajte uporabljati videokamero in pred nadaljevanjem uporabe nekaj časa počivajte.

 • Ne puščajte videokamere na krajih, izpostavljenih izjemno visokim ali nizkim temperaturam.

  Videokamera se lahko močno segreje in povzroči kožne opekline ali poškodbe, če se je dotaknete.

 • Vrvica za nošenje je namenjena uporabi samo na videokameri. Če na vrvico ali na kavelj na vrvici obesite drug predmet, lahko poškodujete videokamero. Videokamere ne stresajte in je ne izpostavljajte močnim udarcem.
 • Ne pritiskajte premočno na objektiv in pazite, da ob objektiv ne udarite z drugim predmetom.

  To lahko povzroči telesne poškodbe ali poškoduje videokamero.

 • Ne prenašajte videokamere naokoli, če je pritrjena na stativ.

  Tako lahko povzročite telesne poškodbe ali nezgodo.

 • Ne dotikajte se nobenih delov v notranjosti videokamere.

  Tako se lahko poškodujete.

 • Če med ali po uporabi videokamere opazite neobičajno reakcijo ali draženje kože, videokamere ne uporabljajte več in poiščite nasvet oz. pomoč zdravnika.