Aspektna oznaka

Če nameravate spremeniti aspektno razmerje slike med urejanjem posnetega filma, lahko na zaslonu za snemanje filma prikažete aspektne oznake (med pripravljenostjo in med snemanjem), tako da lahko predvidite končni zorni kot po končanem urejanju.

  1. Izberite [Snemanje: Aspect marker/Snemanje: Aspektna oznaka].

  2. Izberite možnost.

    • Če želite oznake skriti, izberite [Off/Izklop].

Opozorilo

  • Oznake niso vključene v posnete filme.