Ocenjevanje slik

Slike lahko označite z lestvico 1–5 (Znak za oceno 1/Znak za oceno 2/Znak za oceno 3/Znak za oceno 4/Znak za oceno 5). To funkcijo imenujemo ocenjevanje.

Ocenjevanje slik je koristno pri organiziranju in razvrščanju slik.

Ocenjevanje posameznih slik

 1. Izberite [Predvajanje: Rating/Predvajanje: Ocenjevanje].

 2. Izberite [Select images/Izbira slik].

 3. Izberite sliko, ki jo želite oceniti.

  • S pomočjo tipk Tipka Levo Tipka Desno izberite sliko, ki jo želite oceniti.
 4. Ocenite sliko.

  • Pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev, tako da je trenutna ocena prikazana orisana z modro barvo, kot kaže slika.
  • S pomočjo tipk Tipka Gor Tipka Dol izberite znak za oceno, nato pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.
  • Ko pripnete sliki oceno, se številka poleg izbrane ocene zviša za eno.
  • Za oceno druge slike ponovite koraka 3 in 4.

Ocenjevanje z izbiro razpona

Medtem ko opazujete slike v prikazu indeksa, lahko izberete prvo in zadnjo sliko razpona slik, ki jih želite oceniti vse hkrati.

 1. Izberite [Select range/Izbira razpona].

  • Izberite [Select range/Izbira razpona] v [Predvajanje: Rating/Predvajanje: Ocenjevanje].
 2. Določite razpon slik.

  • Izberite prvo sliko (začetno točko).
  • Nato izberite zadnjo sliko (končno točko). Znak kljukice [Kontrolni znak] bo pripet vsem slikam znotraj razpona med prvo in zadnjo sliko.

  • Za izbiro drugih slik ponavljajte korak 2.
 3. Pritisnite gumb MENI.

 4. Ocenite sliko.

  • S pomočjo tipk Tipka Gor Tipka Dol izberite znak za oceno, nato izberite [OK].

   Vse slike znotraj izbranega razpona bodo ocenjene hkrati (z isto oceno).

Ocenjevanje vseh slik v mapi ali na kartici

Vse slike v mapi ali na kartici lahko ocenite naenkrat.

 • Če pod [Predvajanje: Rating/Predvajanje: Ocenjevanje] izberete [All images in folder/Vse slike v mapi] ali [All images on card/Vse slike na kartici], bodo ocenjene vse slike v mapi ali na kartici.
 • S pomočjo tipk Tipka Gor Tipka Dol izberite oceno, nato izberite [OK].
 • Če slik ne ocenjujete oz. prekličete ocenjevanje, izberite [IZKLOP].

Opomba

 • Če ima isto oceno več kot 1000 slik, so številke poleg ocen prikazane kot [###].