Funkcija gumba za komuniciranje/večkratni dostop (v načinu snemanja filma)

Gumb Komunikacija/Večkratni dostop lahko dodelite pogosto uporabljanim funkcijam načina Movie/Film.

  1. Izberite [Nastavitev videokamere: btn funct. (in mov. mode)/Nastavitev videokamere: Funkcija gumba (v načinu snemanja filma)].

  2. Izberite funkcijo za dodelitev.

    • Za nastavitev pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.

Opomba

  • Za izbris funkcije, ki ste jo dodelili, izberite [ btn funct. (in mov. mode)/Funkcija gumba (v načinu snemanja filma)] v [Other settings/Druge nastavitve] v [Nastavitev videokamere: Reset camera/Nastavitev videokamere: Ponastavitev videokamere].
  • Nastavitev lahko spremenite tudi s pritiskom in zadržanjem gumba Komunikacija/Večkratni dostop na zaslonu za snemanje filma.