Ponovna povezava prek Wi-Fi/Bluetooth

Videokamera ohranja zapise o predhodnih povezavah prek Wi-Fi ali Bluetootha. Te podatke lahko uporabite za ponovno povezavo z isto napravo. Kot primer uporabljamo tukaj funkcijo [Funkcije komuniciranja: Connect to smartphone(tablet)/Funkcije komuniciranja: Povezava s pametnim telefonom(tablico)].

 1. Izberite zapis o napravi, s katero se želite povezati.

  • Ko se odpre zaslon [Wi-Fi on/Wi-Fi vključeno], izberite [Disconnect/Prekinitev povezave], nato ponovite korak 1.
 2. Izberite napravo za povezavo.

  • Na prikazu zgodovine povezav izberite možnost za povezavo prek Wi-Fi ali Bluetootha. Če možnost ni prikazana, s pomočjo tipk Tipka Gor Tipka Dol zamenjajte zaslon.

  Opomba

  • Ohranjenih je do 10 zapisov za vse funkcije brezžične povezave.
 3. Povezano napravo uporabljajte po potrebi.