Vklop napajanja

  • Videokamero vključite s pritiskom na gumb Napajanje. S ponovnim pritiskom na gumb videokamero izključite.

Sprememba jezika vmesnika

Ob prvem vklopu videokamere se prikaže zaslon za nastavitev jezika.

Navodila za spremembo jezika vmesnika poiščite v Jezik.

Nastavitev datuma, časa in časovnega pasu

Če se ob vklopu videokamere prikaže nastavitveni zaslon za datum/čas/časovni pas, preberite Datum/Čas/Časovni pas.

Zamenjava sistema videa

Sistem videa je nastavljen na NTSC.

Spremenite nastavitev v PAL na območjih, kjer je v uporabi sistem videa PAL.

Navodila za spremembo sistema videa poiščite v Sistem videa.

Indikator napolnjenosti baterije

Indikator napolnjenosti baterije se prikaže, ko vključite videokamero.

Raven napolnjenosti baterije 3 Raven napolnjenosti baterije je primerna.
Raven napolnjenosti baterije 2 Raven baterije je nizka, vendar lahko videokamero še uporabljate.
Raven napolnjenosti baterije 1 Baterija se bo kmalu izpraznila (utripa).
Raven napolnjenosti baterije 0 Napolnite baterijo.

Opomba

  • Naslednji postopki pripomorejo k hitrejšemu praznjenju baterije:
    • Uporaba funkcije Wi-Fi ali funkcije Bluetooth.
  • Glede na dejanske pogoje snemanja in fotografiranja je lahko na voljo krajši čas snemanja oz. fotografiranja.
  • Pri nizkih temperaturah fotografiranje morda ne bo mogoče celo pri uporabi popolnoma napolnjene baterije.