Nastavitve Wi-Fi

 1. Izberite [Funkcije komuniciranja: Wi-Fi settings/Funkcije komuniciranja: Nastavitve Wi-Fi].

 2. Izberite možnost.

  • Wi-Fi

   Če je uporaba elektronskih in brezžičnih naprav prepovedana, na primer na letalih ali v bolnišnicah, nastavite to možnost na [Disable/Onemogoči].

  • MAC address/Naslov MAC

   Preverite lahko naslov MAC videokamere.

Preverjanje naslova MAC

Preverite lahko naslov MAC na videokameri.

 1. Izberite [Funkcije komuniciranja: Wi-Fi settings/Funkcije komuniciranja: Nastavitve Wi-Fi].

 2. Izberite [MAC address/Naslov MAC].

 3. Preverite naslov MAC.