Osnovne nastavitve komuniciranja

Preverjanje vrste dostopne točke

Pri povezovanju prek dostopne točke preverite, ali dostopna točka podpira protokol WPS*, ki poenostavlja povezovanje med napravami Wi-Fi.

Če niste prepričani glede združljivosti z WPS, preverite navodila za uporabo dostopne točke ali drugo dokumentacijo.

Pomeni Wi-Fi Protected Setup/Zaščitena postavitev Wi-Fi.

 • Če je možnost WPS podprta

  Na voljo sta naslednji dve metodi povezave. Povezovanje v načinu PBC prek WPS je lažje.

  • Povezovanje prek WPS (Način PBC) ()
  • Povezovanje prek WPS (Način PIN) ()
 • Če možnost WPS ni podprta

  • Ročno povezovanje z zaznanimi omrežji ()
  • Ročno povezovanje z izbiro omrežij ()

Šifriranje dostopne točke

Videokamera podpira naslednje možnosti za [Authentication/Preverjanje pristnosti] in [Encryption settings/Nastavitve šifriranja]. Zato mora biti šifriranje, ki ga uporablja dostopna točka, nastavljeno na eno izmed naslednjih možnosti, če se želite z zaznanimi omrežji povezati ročno.

 • [Authentication/Preverjanje pristnosti]: Odprt sistem, ključ v skupni rabi ali WPA/WPA2/WPA3-Personal
 • [Encryption settings/Nastavitve šifriranja]: WEP, TKIP ali AES

Opozorilo

 • Povezave morda ne bodo možne, če so omogočene funkcije prikrivanja dostopne točke. Izključite funkcije prikrivanja.
 • Podrobnosti nastavitev pridobite od omrežnega administratorja, ki skrbi za omrežja, v katera se želite vključiti.

Opomba

 • Če je za omrežja, v katera se želite vključiti, v uporabi filtriranje naslova MAC, dodajte v dostopno točko naslov MAC videokamere. Naslov MAC lahko preverite na zaslonu [MAC address/Naslov MAC] ().

Povezovanje prek WPS (Način PBC)

Navodila v tem poglavju so nadaljevanje navodil iz Preverjanje vrste dostopne točke.

Ta metoda povezovanja se uporablja z dostopno točko, ki je združljiva z WPS. V načinu povezovanja s pritisnim gumbom (način PBC) lahko videokamero in dostopno točko enostavno povežete s pritiskom na gumb WPS na dostopni točki.

 • Povezovanje je lahko težje, če je v bližini aktivnih več dostopnih točk. V tem primeru se poskusite povezati z možnostjo [WPS (PIN mode)/WPS (Način PIN)].
 • Na dostopni točki vnaprej preverite položaj gumba WPS.
 • Potek vzpostavljanja povezave lahko traja pribl. 1 minuto.
 1. Izberite [Connect with WPS/Povezava z WPS] na zaslonu [Select a network/Izbira omrežja].

 2. Izberite [WPS (PBC mode)/WPS (Način PBC)].

  • Izberite [OK].
 3. Vzpostavite povezavo z dostopno točko.

  • Pritisnite gumb WPS dostopne točke. Podrobnosti glede položaja gumba in trajanja pritiska preverite v navodilih za uporabo dostopne točke.
  • Izberite [OK] za vzpostavitev povezave z dostopno točko.
  • Ko je videokamera povezana z dostopno točko, se prikaže naslednji zaslon.
 4. Nastavite naslov IP.

Povezovanje prek WPS (Način PIN)

Navodila v tem poglavju so nadaljevanje navodil iz Preverjanje vrste dostopne točke.

Ta metoda povezovanja se uporablja z dostopno točko, ki je združljiva z WPS. V načinu povezovanja s kodo PIN (način PIN) je za vzpostavitev povezave na dostopni točki določena 8-mestna identifikacijska številka, ki je navedena v videokameri.

 • Četudi je v bližini aktivnih več dostopnih točk, je povezovanje z uporabo te identifikacijske številke v skupni rabi relativno zanesljivo.
 • Vzpostavitev povezave lahko traja pribl. 1 minuto.
 1. Izberite [Connect with WPS/Povezava z WPS] na zaslonu [Select a network/Izbira omrežja].

 2. Izberite [WPS (PIN mode)/WPS (Način PIN)].

  • Izberite [OK].
 3. Vpišite kodo PIN.

  • Na dostopni točki vpišite 8-mestno kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu videokamere.
  • Navodila za vpisovanje kod PIN na dostopni točki poiščite v navodilih za uporabo dostopne točke.
  • Ko vpišete kodo PIN, izberite [OK] na videokameri.
 4. Vzpostavite povezavo z dostopno točko.

  • Izberite [OK] za vzpostavitev povezave z dostopno točko.
  • Ko je videokamera povezana z dostopno točko, se prikaže naslednji zaslon.
 5. Nastavite naslov IP.

Ročno povezovanje z zaznanimi omrežji

Navodila v tem poglavju so nadaljevanje navodil iz Preverjanje vrste dostopne točke.

Povežite se z dostopno točko z izbiro njene SSID (ali ESS-ID) v seznamu bližnjih dostopnih točk.

Izbira dostopne točke

 1. Izberite [Connect with WPS/Povezava z WPS] na zaslonu [Select a network/Izbira omrežja].

  • (1) SSID
  • (2) Varnostna ikona (samo za šifriranje dostopne točke)
  • (3) Kanal v uporabi
  • Z vrtenjem tipk Up keyDown key v seznamu dostopnih točk izberite dostopno točko, s katero se povezujete.

Opomba

 • [Refresh/Osveži]

 • Za prikaz [Refresh/Osveži] se v koraku 1 pomikajte navzdol po zaslonu.
 • Izberite [Refresh/Osveži] za ponovitev iskanja dostopne točke.

Vpisovanje šifrirnega ključa dostopne točke

 • Vpišite šifrirni ključ (geslo), ki je nastavljen na dostopni točki. Podrobnosti glede nastavljenega šifrirnega ključa poiščite v navodilih za uporabo dostopne točke.
 • Zasloni, prikazani v korakih od 2-3, so različni in so odvisni od načinov overovitve in šifriranja, izbranih za dostopno točko.
 • Pojdite na Nastavitev naslova IP, če se prikaže zaslon [IP address set./Nastavitev naslova IP] namesto zaslonov, prikazanih za korake 2–3.
 1. Nastavite indeks ključa.

  • Zaslon [Key index/Indeks ključa] je prikazan za z WEP šifrirane dostopne točke.
  • Izberite številko indeksa ključa, izbrano za dostopno točko.
  • Izberite [OK].
 2. Vpišite šifrirni ključ.

  • Pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev za dostop v virtualno tipkovnico (), nato vpišite šifrirni ključ.
  • Izberite [OK] za vzpostavitev povezave z dostopno točko.
  • Ko je videokamera povezana z dostopno točko, se prikaže naslednji zaslon.
 3. Nastavite naslov IP.

Ročno povezovanje z izbiro omrežij

Navodila v tem poglavju so nadaljevanje navodil iz Preverjanje vrste dostopne točke.

Povežite se z dostopno točko z vpisom njene SSID (ali ESS-ID).

Vpisovanje SSID

 1. Izberite [Connect with WPS/Povezava z WPS] na zaslonu [Select a network/Izbira omrežja].

 2. Vpišite SSID (ime omrežja).

  • Pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev za dostop v virtualno tipkovnico (), nato vpišite SSID.
  • Izberite [OK].

Izbira metode ugotavljanja pristnosti dostopne točke

 1. Izberite metodo ugotavljanja pristnosti.

  • Izberite možnost in zatem pritisnite [OK] za pomik na naslednji zaslon.
  • Na zaslonu [Encryption settings/Nastavitve šifriranja], ki je prikazan, če izberete [Open system/Odprti sistem], izberite [Disable/Onemogoči] ali [WEP].

Vpisovanje šifrirnega ključa dostopne točke

 • Vpišite šifrirni ključ (geslo), ki je nastavljen na dostopni točki. Podrobnosti glede nastavljenega šifrirnega ključa poiščite v navodilih za uporabo dostopne točke.
 • Zasloni, prikazani v korakih od 4-5, so različni in so odvisni od načinov overovitve in šifriranja, izbranih za dostopno točko.
 • Pojdite na Nastavitev naslova IP, če se prikaže zaslon [IP address set./Nastavitev naslova IP] namesto zaslonov, prikazanih za korake 4–5.
 1. Nastavite indeks ključa.

  • Zaslon [Key index/Indeks ključa] se prikaže, če ste v koraku 3 izbrali [Shared Key/Souporabljeni ključ] ali [WEP].
  • Izberite številko indeksa ključa, ki je nastavljen na dostopni točki.
  • Izberite [OK].
 2. Vpišite šifrirni ključ.

  • Pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev za dostop v virtualno tipkovnico (), nato vpišite šifrirni ključ.
  • Izberite [OK] za vzpostavitev povezave z dostopno točko.
  • Ko je videokamera povezana z dostopno točko, se prikaže naslednji zaslon.
 3. Nastavite naslov IP.

Povezovanje v načinu videokamere kot dostopne točke

Način videokamere kot dostopne točke je metoda za neposredno povezavo videokamere in drugih naprav prek omrežja Wi-Fi brez uporabe dostopne točke. Na voljo sta naslednji dve metodi povezave.

Povezovanje s povezavo Easy/Enostavno

Omrežne nastavitve za način videokamere kot dostopne točke so izbrane samodejno.

 • Navodila za uporabo naprav, s katerimi se povezujete, poiščite v navodilih za ustrezno napravo.
 1. Izberite [Camera access point mode/Način videokamere kot dostopne točke] na zaslonu [Select a network/Izbira omrežja].

 2. Izberite [Easy connection/Enostavna povezava].

  • Izberite [OK].
 3. Uporabite drugo napravo za vzpostavitev povezave z videokamero.

  • (1) SSID (ime omrežja)
  • (2) Šifrirni ključ (geslo)
  • V nastavitvah Wi-Fi druge naprave izberite geslo SSID (ime omrežja), ki je prikazano na zaslonu videokamere, in vpišite geslo.
 4. Zaključite nastavitve povezave glede na napravo, s katero se povezujete.

Povezovanje s povezavo Manual/Ročno

Omrežne nastavitve za način videokamere kot dostopne točke so izbrane ročno. Na posameznem prikazanem zaslonu nastavite [SSID], [Channel setting/Nastavitev kanala] in [Encryption settings/Nastavitve šifriranja].

 1. Izberite [Manual connection/Ročna povezava].

  • Izberite [OK].
 2. Vpišite SSID (ime omrežja).

  • Pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev za dostop v virtualno tipkovnico (), nato vpišite SSID. Po vnosu pritisnite MENI.
  • Izberite [OK].
 3. Izberite nastavitveno možnost za kanal.

  • Za ročno izbiro nastavitev izberite [Manual setting/Ročna nastavitev], nato uporabite tipki Tipka Levo Tipka Desno.
  • Izberite [OK].
 4. Izberite nastavitveno možnost za šifriranje.

  • Za šifriranje izberite [AES].
  • Izberite [OK].
  • Če izberete [AES], se prikaže zaslon [Password/Geslo]. Pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev za dostop v virtualno tipkovnico (), nato vpišite šifrirni ključ. Po vnosu pritisnite gumb MENI.
 5. Izberite [Auto setting/Samodejna nastavitev].

  • Izberite [OK].
  • Če se prikaže napaka za [Auto setting/Samodejna nastavitev], nastavite naslov IP ročno ().
 6. Uporabite drugo napravo za vzpostavitev povezave z videokamero.

  • (1) SSID (ime omrežja)
  • (2) Šifrirni ključ (geslo)
 7. Zaključite nastavitve povezave za izbrano funkcijo komuniciranja.

Nastavitev naslova IP

Izberite metodo nastavitve naslova IP, nato nastavite naslov IP na videokameri.

Samodejna nastavitev naslova IP

Nastavitve naslova IP so izbrane samodejno.

 1. Izberite [Auto setting/Samodejna nastavitev].

  • Izberite [OK].
  • Če se prikaže napaka za [Auto setting/Samodejna nastavitev], nastavite naslov IP ročno ().
 2. Zaključite nastavitve povezave glede na napravo, s katero se povezujete.

Ročna nastavitev naslova IP

Izberite nastavitve naslova IP ročno. Prikazane postavke so različne in so odvisne od funkcije komuniciranja.

 1. Izberite [Manual setting/Ročna nastavitev].

  • Izberite [OK].
 2. Izberite možnost za nastavitev.

  • Izberite postavko za vstop v zaslon za vpis številk.
  • Za uporabo prehoda ali naslova DNS izberite [Enable/Omogoči], nato izberite [Address/Naslov].

 3. Vpišite številko.

  • S pomočjo Križne tipke izberite položaj vnosa v zgornjem območju, nato izberite številke za vnos. S pritiskom na Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev vnesite izbrano številko.
  • Za nastavitev vpisanih številk in za vrnitev na zaslon v koraku 2 pritisnite gumb MENI.
 4. Izberite [OK].

  • Ko zaključite z nastavitvijo vseh potrebnih postavk, izberite [OK]. Odpre se naslednji zaslon.
  • Če ne veste, kaj bi vpisali, preberite poglavje Preverjanje nastavitev omrežja ali se posvetujte z omrežnim administratorjem ali drugo osebo, ki pozna delo z omrežjem.
 5. Zaključite nastavitve povezave glede na napravo, s katero se povezujete.