Nadaljevanje od prejšnjega predvajanega posnetka

  1. Izberite [Predvajanje: View from last seen/Predvajanje: Ogled od zadnje prikazane slike].

  2. Izberite možnost.

    • [Enable/Omogoči]: Predvajanje se nadaljuje od zadnje prikazane slike (razen če ste pravkar končali s fotografiranjem/snemanjem).
    • [Disable/Onemogoči]: Predvajanje se nadaljuje od zadnjega posnetka vsakič, ko vključite videokamero.