Stanje pripravljenosti: Nizka ločljivost

Nastavite na [On/Vklop] za varčevanje z baterijo in za nadzor nad naraščanjem temperature v videokameri med stanjem pripravljenosti videokamere.

Na ta način boste morda lahko dalj časa snemali film.

  1. Izberite [Snemanje: Standby: Low res./Snemanje: Stanje pripravljenosti: Nizka ločljivost].

  2. Izberite [On/Vklop].

Opozorilo

  • Kakovost slike na zaslonu stanja pripravljenosti se lahko razlikuje od kakovosti slike na zaslonu med snemanjem filma.
  • Za hip lahko ob začetku snemanja filma prikaz slike ostane na trenutni sličici, namesto da bi bil posodobljen.