Način Letalo

Funkcije Wi-Fi in Bluetooth lahko začasno onemogočite.

  1. Izberite [Funkcije komuniciranja: Airplane mode/Funkcije komuniciranja: Način Letalo].

  2. Nastavite na [On/Vklop].

    • Na zaslonu je prikazano [Način Letalo].

Opomba

  • Ikona [Način Letalo] glede na nastavitve prikaza morda ne bo prikazana med zajemanjem fotografij, snemanjem ali predvajanjem. Če ni prikazana, z zaporednimi pritiski na gumb INFO odprite zaslon s prikazom podrobnih podatkov.