Navodila za uporabo

  • Navodila za uporabo (priložena videokameri)

    Ta navodila vsebujejo osnovne napotke za uporabo videokamere.

  • Popolna navodila za uporabo

    Popolna navodila za uporabo vključujejo celoten sklop napotkov za uporabo videokamere.

    Najnovejša Popolna navodila za uporabo poiščite na naslednjem spletnem mestu.

    https://cam.start.canon/C014/