Povezava s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom

Po povezavi videokamere v par s pametnim telefonom lahko izvedete naslednje postopke.

 • Vzpostavite brezžično povezavo Wi-Fi z uporabo samo pametnega telefona ().
 • Vzpostavite povezavo Wi-Fi z videokamero, celo če je izključena ().
 • Označite slike z geografskimi podatki GPS, pridobljenimi prek pametnega telefona ().
 • Upravljate videokamero daljinsko prek pametnega telefona ().

Po povezavi videokamere s pametnim telefonom prek Wi-Fi lahko opravljate tudi naslednje.

 • Brskate skozi slike na videokameri in jih shranjujete prek pametnega telefona ().
 • Upravljate videokamero daljinsko prek pametnega telefona ().

Priprava pametnega telefona

Vklop povezave z Bluetoothom in omrežjem Wi-Fi na pametnem telefonu

Vključite Bluetooth in Wi-Fi prek nastavitvenega zaslona pametnega telefona. Upoštevajte, da povezovanje v par z videokamero ni mogoče z nastavitvenega zaslona za Bluetooth na pametnem telefonu.

Namestitev aplikacije Camera Connect na pametni telefon

Na pametnem telefonu z nameščenim sistemom Android ali iOS mora biti nameščena namenska aplikacija Camera Connect (brezplačna).

 • Uporabite najnovejšo različico operacijskega sistema za pametni telefon.
 • Aplikacijo Camera Connect lahko prenesete prek Google Play ali iz trgovine App Store. Google Play ali App Store sta dostopna tudi s pomočjo QR kod, ki se prikažejo, ko povežete videokamero v par ali brezžično prek funkcije Wi-Fi s pametnim telefonom.

Opomba

 • Podatke o različicah operacijskih sistemov, ki jih podpira Camera Connect, poiščite na strani za prenos Camera Connect.
 • Vzorčni zasloni in druge podrobnosti v teh navodilih se morda ne bodo ujemale z dejanskimi elementi uporabniškega vmesnika po posodobitvi programske opreme videokamere ali posodobitvi povezav z aplikacijo Camera Connect, s sistemom Android ali iOS.

Povezava s pametnim telefonom prek omrežja Wi-Fi

Če se uvodoma odpre zaslon [Welcome/Doobrodošli], to pomeni, da sta pametni telefon in videokamera že povezana v par, zato pojdite na korak 10.

 1. Izberite [Funkcije komuniciranja: Connect to smartphone(tablet)/Funkcije komuniciranja: Povezava s pametnim telefonom(tablico)].

 2. Izberite [OK].

  • Ta zaslon ni prikazan, če je nastavitev Wi-Fi že nastavljena na [Enable/Omogoči].
 3. Izberite [Add a device to connect to/Dodajanje naprave za povezavo].

 4. Izberite [OK].

  • Ta zaslon ni prikazan, če je nastavitev Bluetooth že nastavljena na [Enable/Omogoči].
 5. Pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.

 6. Začnite postopek povezovanja v par.

  • S pritiskom na gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev začnite povezovanje v par.
  • Če aplikacija Camera Connect ni nameščena, s pomočjo pametnega telefona skenirajte kodo QR na zaslonu, vstopite v trgovino Google Play ali App Store, da namestite Camera Connect, nato pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev za začetek povezovanja v par.
 7. Zaženite aplikacijo Camera Connect.

  • Po navodilih v aplikaciji izberite videokamero za povezovanje v par.
 8. Vzpostavite povezavo Bluetooth.

  • Ko se prikaže sporočilo na pametnem telefonu, upoštevajte navodila za uporabo pametnega telefona na zaslonu.
  • Pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.
 9. Zaključite postopek povezovanja v par.

  • S pritiskom na gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev zaključite postopek povezovanja v par.
  • Prikaže se ime povezane naprave.

Opozorilo

 • Videokamere ne morete prek Bluetootha hkrati povezati z dvema ali več napravami. Za preklop na drug pametni telefon za vzpostavitev povezave Bluetooth poiščite napotke v Ponovna povezava prek Wi-Fi/Bluetooth.
 • Upoštevajte, da je lahko raven napolnjenosti baterije v videokameri nizka naslednjič, ko jo ponovno želite uporabljati, ker povezave Bluetooth praznijo baterijo tudi medtem, ko je videokamera izključena.
 • Napake pri povezovanju v par
 • Če so podatki o povezovanju v par za predhodno povezane videokamere ohranjeni na vašem pametnem telefonu, bo to preprečilo, da bi se pametni telefon povezal v par s to videokamero. Preden ponovno poskusite vzpostaviti povezavo v par, odstranite podatke o povezovanju v par za predhodno povezane videokamere z zaslona za nastavitve Bluetooth na vašem pametnem telefonu.
 1. Dotaknite se funkcije Camera Connect.

 2. Preverite, ali sta napravi povezani prek Wi-Fi.

  • Na zaslonu videokamere je prikazano [Wi-Fi on/Wi-Fi vključeno] ().

Povezava Wi-Fi s pametnim telefonom je zdaj opravljena.

 • Za prekinitev povezave Wi-Fi izberite [Disconnect/Prekinitev povezave] na zaslonu [Wi-Fi on/Wi-Fi vključeno].
 • Ob prekinitvi povezave Wi-Fi videokamera preklopi v Bluetooth povezavo.
 • Za ponovno povezavo zaženite Camera Connect in se dotaknite funkcije, ki jo boste uporabljali.

Zaslon [Wi-Fi on/Wi-Fi vključeno]

 • Confirm Wi-Fi settings/Preverjanje nastavitev Wi-Fi

  Preverite lahko podrobnosti nastavitev za povezave Wi-Fi.

 • Error details/Podrobnosti napake

  Pri morebitnih napakah v povezavi Wi-Fi lahko preverite podrobnosti napake ().

 • Disconnect/Prekinitev povezave

  Prekinitev Wi-Fi povezave

Glavne funkcije aplikacije Camera Connect

Images on camera/Slike na videokameri

 • Slike lahko iščete, jih brišete ali ocenjujete.
 • Slike lahko shranjujete v pametni telefon.

Remote live view shooting/Daljinsko snemanje/fotografiranje s sliko v živo

 • Omogoča daljinsko fotografiranje/snemanje med opazovanjem žive slike na pametnem telefonu.

Bluetooth remote controller/Daljinski krmilnik Bluetooth

 • Omogoča daljinsko upravljanje videokamere s pametnega telefona, povezanega v par prek Bluetootha. (Ni na voljo pri povezavi prek Wi-Fi.)
 • Samodejni izklop napajanja je onemogočen med uporabo funkcije daljinskega upravljanja v okviru Bluetootha.

Camera settings/Nastavitve videokamere

 • Spreminjate lahko nastavitve videokamere.

Druge funkcije lahko preverite na glavnem zaslonu aplikacije Camera Connect.

Ohranjanje povezave Wi-Fi z izključeno videokamero

Tudi ko je videokamera izključena, vendar še vedno povezana v par s pametnim telefonom prek Bluetootha, lahko s pametnim telefonom brskate skozi posnetke na videokameri ali opravljate druge postopke.

Če ne želite povezave videokamere z Wi-Fi ali Bluetoothom, ko je izključena, bodisi nastavite [Funkcije komuniciranja: Airplane mode/Funkcije komuniciranja: Način Letalo] na [On/Vklop] ali nastavite [Funkcije komuniciranja: Bluetooth settings/Funkcije komuniciranja: Nastavitve Bluetooth] na [Disable/Onemogoči].

Opozorilo

 • Te funkcije ne morete več uporabljati, če ponastavite brezžične nastavitve ali če iz pametnega telefona izbrišete podatke o povezavi.

Preklic povezave v par

Povezavo v par s pametnim telefonom prekličite na naslednji način.

 1. Izberite [Funkcije komuniciranja: Connect to smartphone(tablet)/Funkcije komuniciranja: Povezava s pametnim telefonom(tablico)].

 2. Izberite [Edit/delete device/Sprememba/Izbris naprave].

 3. Izberite pametni telefon, s katerim želite preklicati povezavo.

  • Pametni telefoni, ki so trenutno povezani z videokamero, so označeni z ikono [Bluetooth].
 4. Izberite [Delete connection information/Izbris podatkov o povezavi].

 5. Izberite [OK].

 6. Izbrišite podatke o videokameri na pametnem telefonu.

  • V nastavitvenem meniju za Bluetooth na pametnem telefonu izbrišite podatke o videokameri, ki so registrirani na pametnem telefonu.