Osnovni postopki

Gumb Začetek/Konec

Pritisnite gumb Začetek/Konec v načinu filma za začetek snemanja. Pritisnite ga ponovno za prenehanje snemanja.

Pritisnite gumb Začetek/Konec v načinu fotografiranja za zajem ene fotografije.

Dol/INFO Gumb Dol/Informacije

Z vsakim pritiskom na gumb Dol/INFO Dol/Informacije se spremeni prikaz podatkov na zaslonu.

V nadaljevanju prikazujemo vzorčne zaslone za snemanje filma.

Komunikacija/Večkratni dostop Gumb Komunikacija/Večkratni dostop

Prikaže funkcije brezžičnega komuniciranja.

Gumb Komunikacija/Večkratni dostop lahko dodelite tudi pogosto uporabljanim funkcijam načina Movie/Film. Za ogled nastavitvenega zaslona za ta gumb pritisnite in zadržite pritisnjen gumb na zaslonu za snemanje filma.

  • Za nastavitev pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.
  • Med predvajanjem lahko s pritiskom na gumb Komunikacija/Večkratni dostop pošiljate slike v pametni telefon ali tablico (s skupnim imenom "pametni telefoni"), ki sta priključena na videokamero prek Wi-Fi. Slike izberite s tipkama Tipka Levo Tipka Desno, nato pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.

Opozorilo

  • Funkcije, dodeljene gumbu Komunikacija/Večkratni dostop, morda ne bodo na voljo v nekaterih načinih snemanja. V tem primeru je ob pritisku na gumb Komunikacija/Večkratni dostop prikazano sporočilo, ki opozarja, da funkcija ni na voljo.

Prikaz indikatorja

Prikaz indikatorja se spreminja glede na stanje videokamere.

Barva Stanje indikatorja Stanje videokamere
Zelena Sveti
  • Zapisovanje fotografij na pomnilniško kartico ali branje fotografij s pomnilniške kartice
Počasno utripanje
  • Izklop prikaza
Utripa
  • Zapisovanje filmov na pomnilniško kartico ali branje filmov s pomnilniške kartice
  • Prenos prek Wi-Fi
Oranžna Sveti
  • Polnjenje prek USB
Utripa
  • Napaka pri polnjenju prek USB