Priprava in osnovni postopki

To poglavje opisuje priprave na uporabo videokamere in osnovne postopke upravljanja videokamere.