Snemanje zvoka

Filme lahko snemate hkrati s snemanjem zvoka z vgrajenim stereo mikrofonom ali z zunanjim stereo mikrofonom. Prav tako lahko poljubno prilagodite raven snemanja zvoka.

Izberite [Snemanje: Sound recording/Snemanje: Snemanje zvoka] za nastavitev funkcij snemanja zvoka.

Opozorilo

 • Vgrajeni ali zunanji mikrofoni lahko zajamejo zvoke postopkov uporabe funkcij Wi-Fi. Za zagotovitev najboljših rezultatov pri snemanju ne uporabljajte brezžičnih funkcij.
 • Če upravljate videokamero med snemanjem filma, lahko vgrajeni mikrofon na videokameri posname tudi zvoke delovanja objektiva ali zvoke upravljanja videokamere. V takem primeru lahko pri odpravljanju teh zvokov pomaga, če uporabljate zunanji mikrofon, opremljen z izhodnim vtičem, in ga postavite stran od videokamere.
 • Na terminal IN za zunanji mikrofon na videokameri ne priključite nič drugega razen zunanjega mikrofona.

Opomba

 • Izhod zvoka je aktiven tudi, če je videokamera priključena na TV aparat prek HDMI, razen če je funkcija [Sound recording/Snemanje zvoka] nastavljena na [Disable/Onemogoči]. V primeru, če prihaja povratni zvok iz TV aparata, postavite videokamero stran od TV aparata ali znižajte nastavitev glasnosti.
 • Uravnoteženja glasnosti L/R (levo/desno) ne morete nastaviti.

Snemanje zvoka/Raven snemanja zvoka

 • Auto/Samodejno

  Raven snemanja zvoka je nastavljena samodejno. Krmiljenje ravni zvoka bo delovalo samodejno v skladu z ravnijo zvoka.

 • Manual/Ročno

  Raven snemanja zvoka lahko prilagodite po potrebi. Izberite [Rec. level/Raven snemanja] in s pomočjo tipk Tipka Levo Tipka Desno med opazovanjem merilnika nivoja prilagajajte raven snemanja zvoka. Med opazovanjem indikatorja viška prilagajajte merilnik ravni, tako da se samo včasih osvetli na desno od znaka "12" (–12 dB) za najglasnejše zvoke. Če preseže "0", bo zvok popačen.

  Med snemanjem lahko raven snemanja zvoka prilagajate z dotikanjem [].

 • Disable/Onemogoči

  Zvok ne bo posnet.

Vetrni filter

Nastavite na [Auto/Samodejno] za samodejno odpravljanje popačenja zvoka pri snemanju na vetrovnih krajih. Nastavitev je onemogočena, če so zunanji mikrofoni priključeni na terminal IN za zunanji mikrofon. Ko deluje funkcija vetrnega filtra, bodo odpravljeni tudi nizki basovski zvoki.