Zaklop na dotik

Izostrite in samodejno zajamete fotografijo lahko že samo z dotikom zaslona.

  1. Izberite [Snemanje: Touch Shutter/Snemanje: Zaklop na dotik].

  2. Izberite [Enable/Omogoči].

  3. Dotaknite se zaslona za zajem posnetka.

    • Dotaknite se obraza ali predmeta na zaslonu.
    • Ko je dosežena izostritev, se točka AF spremeni v zeleno in slika je samodejna zajeta.
    • Točka AF se spremeni v rumeno, če videokamera ne more izostriti, vendar je slika kljub temu zajeta.

Opozorilo

  • Če fotografirate z dotikanjem možnosti [Snemanje: Review duration/Snemanje: Trajanje ogleda], nastavljene na [Hold/Zadrži], lahko naslednji posnetek zajamete z dotikom gumba [Vrnitev].