Prikaz med povezavo HDMI

Izberete lahko, kako naj bodo filmi prikazani med snemanjem prek HDMI na zunanjo napravo. Sam izhod filma ustreza nastavitvi [Snemanje: Movie rec. Size/Snemanje: Ločljivost snemanja filma].

Privzeta nastavitev je [Zunanji zaslon].

 1. Izberite [Snemanje: HDMI display/Snemanje: Prikaz HDMI].

 2. Izberite možnost.

  • Snemanje v načinu Live View+Zunanji monitor

   Omogoča prikaz filma na zaslonu videokamere in na drugi napravi prek HDMI izhoda.

   Postopki na videokameri, kot na primer predvajanje slike ali prikaz menija, so prek HDMI prikazani na drugi napravi, ne na zaslonu videokamere.

  • External screen/Zunanji zaslon

   Izklopi zaslon videokamere med izhodom prek HDMI, tako da je zaslon temen.

   Podatki o snemanju, točka AF in drugi podatki so odtisnjeni na filmu, oddajanem prek HDMI.

Opozorilo

 • Snemanje na kartico ni izvedeno, če je funkcija [HDMI display/Prikaz HDMI] nastavljena na [Snemanje v načinu Live View+Zunanji monitor]. Meniji videokamere in slika so prikazani samo na zaslonu, priključenem prek HDMI.
 • Ločljivost izhoda HDMI in hitrost sličic sta samodejno prilagojeni v skladu z ločljivostjo snemanja filma.

Odpravljanje napak Za dolgotrajnejši izhod HDMI

Za podaljšanje izhoda podatkov HDMI na več kot 30 minut izberite [Fotografiranje v načinu Live View+Zunanji monitor], nato nastavite možnost [Auto power off/Samodejni izklop napajanja] v [Nastavitev videokamere: Power saving/Nastavitev videokamere: Varčevanje z energijo] na [Disable/Onemogoči] (). Izhod HDMI se bo nadaljeval tudi potem, ko ugasne zaslon videokamere, ko poteče čas, nastavljen s funkcijo [Screen off/Izklop zaslona].

Opozorilo

 • Izhod HDMI brez podatkov prepreči prikaz opozoril o prostih zmogljivostih kartice, ravni napolnjenosti baterije ali visoki notranji temperaturi prek HDMI ().
 • Med izhodom prek HDMI lahko do prikaza naslednje slike poteče nekaj časa, če preklopite med filmi različnih kakovosti snemanja ali z različnimi hitrostmi sličic.
 • Ne upravljajte videokamere med snemanjem filmov na zunanjo napravo, ker lahko to povzroči prikaz podatkov v izhodu HDMI videa.
 • Svetlost in barve filma, posnetega z videokamero, so lahko glede na okolje pregledovanja videti drugače od barv in svetlosti izhoda HDMI za video, posnet z zunanjo snemalno napravo.

Opomba

 • S pritiskom na gumb INFO lahko spreminjate prikazane podatke.
 • Zvok je prav tako oddajan prek HDMI, razen če je nastavljeno [Sound recording: Disable/Snemanje zvoka: Onemogoči].