Splošna opozorila za zajemanje fotografij

Opozorilo

 • Ne usmerjajte videokamere v vire močne svetlobe, na primer v sonce ob jasnem dnevu ali v vir močne umetne svetlobe. To lahko povzroči poškodbe slikovnega tipala ali drugih notranjih komponent videokamere.
 • Kakovost slike

 • Fotografiranje pri visokih temperaturah lahko povzroči šum in nepravilne barve na slikah.
 • Pogosto fotografiranje daljše časovno obdobje lahko povzroči dvig notranje temperature videokamere in poslabšanje kakovosti slike. Če ne fotografirate, vedno izključite videokamero.
 • Bela opozorilna ikona [Bela opozorilna ikona za temperaturo] za notranjo temperaturo

 • Bela ikona [Bela opozorilna ikona za temperaturo] opozarja na visoko notranjo temperaturo videokamere. Bela ikona [Bela opozorilna ikona za temperaturo] označuje, da se bo kakovost slike fotografij poslabšala. Prenehajte fotografirati za nekaj časa in počakajte, da se videokamera ohladi.
 • Če je notranja temperatura videokamere visoka, se lahko kakovost slik pri visoki občutljivosti ISO poslabša še celo prej, kot se prikaže bela ikona [Bela opozorilna ikona za temperaturo].
 • Slike in prikaz

 • Pri šibki ali močni svetlobi slika morda ne bo odražala svetlosti zajetega posnetka.
 • Če usmerite videokamero v drugo smer, lahko to za trenutek prepreči pravilen prikaz osvetljenosti. Pred fotografiranjem počakajte, dokler se slika ne stabilizira na pravilni osvetljenosti.
 • Če se na sliki nahaja izvor zelo močne svetlobe, je lahko svetlo območje videti črno na zaslonu. Toda dejanski zajeti posnetek bo pravilno odražal osvetljeno območje.
 • Pri šibki svetlobi lahko nastavitve [Nastavitev videokamere: Screen brightness/Nastavitev videokamere: Svetlost zaslona] povzročijo šum ali nepravilne barve na slikah. Vendar ta šum in nepravilne barve na zajetem posnetku ne bodo vidne.
 • Ko sliko povečate, je lahko ostrina izrazitejša kot na dejanski sliki.

Opomba

 • Vidno polje (pokrivanje) slike je pribl. 100%.
 • Če videokamera miruje določen čas, se zaslon samodejno izključi po poteku časa, nastavljenem z nastavitvijo [Auto power off/Samodejni izklop napajanja] ali [Screen off/Izklop zaslona] v okviru nastavitve [Nastavitev videokamere: Power saving/Nastavitev videokamere: Varčevanje z energijo]. Če se zaslon samodejno izključi po poteku časa, nastavljenem v [Screen off/Izklop zaslona], se videokamera zatem samodejno izključi po poteku časa, nastavljenem z nastavitvijo [Auto power off/Samodejni izklop napajanja] ().
 • Z uporabo kabla HDMI, ki ga kupite v trgovini, lahko prikazujete slike na TV aparatu (). Upoštevajte, da zvok ne bo predvajan.