Stanje brezžičnega komuniciranja

Stanje brezžičnega komuniciranja lahko preverite na zaslonu videokamere.

Zaslon pripravljenosti za snemanje

Zaslon s prikazanimi podatki med predvajanjem

  • (1) Funkcija Wi-Fi
  • (2) Funkcija Bluetooth
  • (3) Moč brezžičnega signala
Stanje komuniciranja Zaslon
Funkcija Wi-Fi Moč brezžičnega signala
Ni povezave Wi-Fi: Disable/Wi-Fi: Onemogoči Ni v uporabi Off/Izklop
Wi-Fi: Enable/Wi-Fi: Omogoči Ni povezave
Povezovanje Povezano (Utripanje) Brezžična LAN povezava 2
Povezano Povezano Brezžična LAN povezava
Pošiljanje podatkov Pošiljanje podatkov Brezžična LAN povezava
Napaka pri povezavi Napaka pri povezavi (Utripanje) Brezžična LAN povezava 2

Indikator funkcije Bluetooth

Funkcija Bluetooth Stanje povezave Zaslon
Drugo kot [Disable/Onemogoči] Povezava z Bluetoothom Povezava z Bluetoothom
Ni povezave z Bluetoothom Ni povezave z Bluetoothom
[Disable/Onemogoči] Ni povezave z Bluetoothom Ni prikazano