Zajemanje fotografij

  • Za izostritev se dotaknite predmeta, ki ga želite zajeti. Za zajem pritisnite gumb Začetek/Konec.
  • Če videokamera ne more izostriti predmeta, je prikazan oranžni okvir.

Opomba

  • Za popolnoma samodejno delovanje videokamere od ostrenja do zajema s samo dotikom predmeta nastavite [Fotografiranje: Touch Shutter/Fotografiranje: Zaklop na dotik] na [Enable/Omogoči] ().