Samodejni počasni zaklop za film

Izberete lahko, ali boste snemali filme, ki so svetlejši in imajo manj šuma kot pri nastavitvi [Disable/Onemogoči], tako da izberete samodejno znižanje hitrosti zaklopa pri šibki svetlobi.

Na voljo v načinu snemanja [Filmi]. Pri uporabi funkcije [Movie IS mode/Način IS za film] je ta funkcija fiksno nastavljena na [Enable/Omogoči] oz. pri uporabi funkcije [Smooth skin movie/Film z glajenjem kože] na [Disable/Onemogoči]. Velja, če je hitrost sličic ločljivosti snemanja filma enaka 59,94 fps ali 50,00 fps.

 1. Izberite [Snemanje: FilmAuto slow shutter/Snemanje: FilmSamodejni počasni zaklop].

 2. Izberite možnost.

  • Disable/Onemogoči

   Omogoča snemanje filmov z bolj zveznim in naravnejšim gibanjem, z manj vpliva tresenja predmeta kot pri nastavitvi [Enable/Omogoči]. Upoštevajte, da so pri šibki svetlobi filmi lahko temnejši kot pri nastavitvi na [Enable/Omogoči].

  • Enable/Omogoči

   Omogoča snemanje svetlejših filmov kot pri nastavitvi na [Disable/Onemogoči], tako da samodejno zniža hitrost zaklopa na 1/30 sek. (NTSC) ali 1/25 sek. (PAL) pri šibki svetlobi.

Opomba

 • Nastavitev na [Disable/Onemogoči] je priporočena pri snemanju premikajočega se predmeta v šibki svetlobi ali pri možnosti pojava sledov.