Predvajanje filma

 1. Preklopite v način predvajanja.

  • Pritisnite gumb Predvajanje.
 2. Izberite film.

  • S pomočjo tipk Tipka Levo Tipka Desno izberite film, ki ga želite predvajati.
  • Na prikazu ene slike ikona [Predvajanje] na sredini zaslona označuje, da je posnetek film.
  • Med prikazom indeksa perforacija na levem robu slike označuje, da ste izbrali film. Ker filmov ni mogoče predvajati prek zaslona z indeksom, pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev za preklop v prikaz ene slike.
 3. Na prikazu ene slike pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.

  • Predvajanje filma se začne. Zvok je predvajan prek zvočnika.
  • Predvajanje lahko ustavite in prikažete ploščo za predvajanje filma s pritiskom na gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev (). S ponovnim pritiskom na gumb nadaljujete predvajanje.
  • S pomočjo tipk Tipka Gor Tipka Dol prilagajajte glasnost (tudi med potekom predvajanja).

Plošča za predvajanje filma

Postavka Upravljanje predvajanja
Predvajanje S pritiskom na gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev menjavate med predvajanjem filmov in premorom med predvajanjem.
Preskok nazaj Preskok nazaj za pribl. 1 sekundo z vsakim pritiskom na tipko Tipka Levo. Če držite tipko Tipka Levo pritisnjeno, se film previja nazaj.
Preskok naprej Preskok naprej za pribl. 1 sekundo z vsakim pritiskom na tipko Tipka Desno. Če držite tipko Tipka Desno pritisnjeno, se film hitro previja naprej.
Položaj predvajanja
hh:mm:ss Čas predvajanja (minute:sekunde)
Glasnost S pomočjo tipk Tipka Gor Tipka Dol prilagodite glasnost zvočnika.
Vrnitev S pritiskom na gumb MENI se vrnete na prikaz ene slike.
Urejanje Pritisnite gumb Communication/Multi-access za dostop do zaslona za urejanje ().

Opozorilo

 • Glasnost prilagodite s krmilniki na TV aparatu, če je za predvajanje filma videokamera priključena na TV aparat (), ker glasnosti ni mogoče uravnavati s pomočjo tipk Tipka Gor Tipka Dol.
 • Predvajanje filma se lahko ustavi, če je hitrost branja kartice prenizka ali če se v datotekah filmov nahajajo okvarjene sličice.