Upravljanje in nastavitve menijev

Zaslon z menijem

 1. (1)Glavna polja
 2. (2)Sekundarna polja
 3. (3)Postavke menija
 4. (4)Fotografiranje: Fotografiranje/snemanje
 1. (5)Predvajanje: Predvajanje
 2. (6)Brezžično komuniciranje: Brezžično komuniciranje
 3. (7)Nastavitev videokamere: Nastavitev videokamere
 4. (8)Nastavitve menija

Glede na način zajemanja/snemanja nekatera polja, postavke menijev in nastavitvene možnosti morda ne bodo prikazane.

Postopek nastavitve menija

 1. Odprite zaslon z menijem.

  • S pritiskom na gumb MENI odprite zaslon z menijem.
 2. Izberite nastavitveno postavko.

  • Za izbiro postavke pritisnite gumb Križne tipke, nato pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.
 3. Izberite možnost.

  • S pritiskom na gumb Križne tipke izberite možnost.
  • Trenutna nastavitev je prikazana v modri barvi.
  • Pri nekaterih nastavitvenih postavkah je prikazan zaslon stanja pripravljenosti. Izberite možnost za konfiguracijo nastavitve.
 4. Nastavite možnost.

  • Za nastavitev pritisnite gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.
 5. Izstopite iz nastavitve.

  • Pritisnite gumb MENI.

Opomba

 • V opisu funkcij menija v nadaljevanju predpostavljamo, da ste že pritisnili gumb MENI in odprli zaslon z menijem.
 • Za preklic postopka pritisnite gumb MENI.

Zatemnjene postavke menija

Primer: S funkcijo Digital IS/Digitalna stabilizacija slike nastavljeno na [Enhanced/Izboljšano].

Zatemnjenih postavk menija ne morete nastaviti. Postavka menija je zatemnjena, če jo preglasi nastavitev druge funkcije.

Funkcijo, ki preglasi nastavitev, lahko vidite z izbiro zatemnjene postavke in pritiskom na gumb Hitri krmilnik/Gumb Nastavitev.

Če prekličete nastavitev preglasitvene funkcije, postane zatemnjena postavka menija nastavljiva.

Opozorilo

 • Preglasitvene funkcije za nekatere zatemnjene postavke menija morda ne boste mogli videti.

Opomba

 • Funkcije menija lahko ponastavite v privzete nastavitve z izbiro [Nastavitev videokamere: Reset camera/Nastavitev videokamere: Ponastavitev videokamere] ().