Predvajanje

To poglavje vključuje teme, povezane s predvajanjem − prikazovanjem zajetih slik in filmov − ter predstavlja nastavitve menijev na polju za predvajanje [Predvajanje].

Opozorilo

  • Običajni prikaz ali izbira na tej videokameri morda ne bosta možna za slike, zajete na drugih videokamerah, ali za slike z videokamere, ki so že bile spremenjene ali preimenovane na računalniku.