Preverjanje omrežnih nastavitev

  • Windows

    Odprite Windows [Command Prompt/Ukazni poziv], nato vpišite ipconfig/all in pritisnite tipko Enter/Vnesi.

    Dodatno so prikazani tudi naslov IP, dodeljen videokameri, maska podomrežja, prehod in podatki o strežniku DNS.

  • macOS

    V macOS odprite aplikacijo [Terminal/Terminal], vpišite ifconfig -a in pritisnite tipko Return/Vrnitev. Naslov IP, dodeljen računalniku, je naveden znotraj postavke [enX] (X: številka) poleg [inet] v formatu “***.***.***.***”.

    Informacije o aplikaciji [Terminal/Terminal] poiščite v sklopu pomoči za macOS.

Uporabo istega naslova IP za računalnik in druge naprave na omrežju preprečite tako, da spremenite skrajno desno številko, ko nastavljate naslov IP za videokamero v postopkih, ki so opisani v Ročna nastavitev naslova IP.

Primer: 192.168.1.10