Príslušenstvo

Odporúča sa používať originálne príslušenstvo Canon

Keďže tento produkt je navrhnutý na optimálny výkon s originálnym príslušenstvom Canon, odporúčame ho používať s originálnym príslušenstvom.

Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nehodami, ako sú porucha alebo požiar, ku ktorým dôjde v dôsledku vytečenia batérie, výbuchu alebo iných problémov s príslušenstvom, ktoré nie je originálnym príslušenstvom Canon. Upozorňujeme, že na akúkoľvek opravu produktov Canon, ktorá je v dôsledku toho potrebná, sa nevzťahuje záruka, ale môže byť k dispozícii za poplatok.

Upozornenie

  • Súprava batérií LP-EL je navrhnutá na použitie len s originálnymi produktmi Canon. Spoločnosť Canon nemôže v žiadnom prípade zaručiť, že pri používaní s neznačkovými nabíjačkami batérií alebo inými produktmi nedochádza k poruchám alebo nehodám.