Ovládanie blesku z ponuky fotoaparátu

Funkcie blesku alebo užívateľské funkcie môžete nastaviť pomocou z ponuky fotoaparátu. Ak sa vo fotoaparáte nezobrazujú užívateľské funkcie blesku Speedlite, skúste aktualizovať firmvér fotoaparátu alebo ich nastavte z blesku Speedlite.

Pokyny na ovládanie fotoaparátu nájdete v návode na používanie fotoaparátu.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť Priame menu.

  • Na fotoaparáte sa zobrazí ponuka.

Nastavenia funkcií blesku

 1. Nastavte požadovanú funkciu.

  • Obrazovka s nastaveniami a zobrazené položky sa líšia v závislosti od typu fotoaparátu.
  • Vyberte požadovanú položku a nastavte funkciu.

  Príklad zobrazenia

Nastavenia dostupné na obrazovke nastavení funkcií blesku

Na obrazovke [Flash function settings/Nastavenia funkcií blesku] alebo [External flash func. setting/Nastavenie funk. externého blesku] môžete konfigurovať nastavenia pre snímanie s normálnym bleskom alebo snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu.

Nasledujú hlavné funkcie, ktoré môžete nakonfigurovať. Dostupné nastavenia sa líšia v závislosti od režimu blesku, nastavení bezdrôtových funkcií a ďalších podmienok.

Funkcia
Flash firing/Spustenie blesku Enable/Povoliť / Disable/Zakázať
E-TTL balance/Vyváženie E-TTL Ambience priority/Priorita prostredia / Standard/Štandardné / Flash priority/Priorita blesku
E-TTL II meter./Meranie E-TTL II Eval (FacePrty)/Pomerové (Priorita tváre) / Evaluative/Pomerové / Average/Priemerové
Contin flash ctrl/Nepretržité ovládanie blesku E-TTL each shot/E-TTL pre každý záber / E-TTL 1st shot/E-TTL 1. záber
Slow synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky
Flash mode/Režim blesku E-TTL II flash metering/Meranie blesku E-TTL II (automatický blesk) / Manual flash/Manuálny blesk / MULTI flash (stroboscopic)/Blesk MULTI (stroboskopický)
Wireless functions/Bezdrôtové funkcie Wireless:Off/Bezdrôtovo: Vypnuté / Rádiový prenos
Flash zoom/Transfokácia blesku (zábleskové pokrytie)
Shutter synchronization/Synchronizácia uzávierky First-curtain synchronization/Synchronizácia na prvú lamelu / Second-curtain synchronization/Synchronizácia na druhú lamelu / High-speed synchronization/Vysokorýchlostná synchronizácia
Flash exposure compensation/Kompenzácia expozície blesku
Flash exposure bracketing/Stupňovanie expozície blesku
 • Flash firing/Spustenie blesku

  Ak chcete aktivovať snímanie s bleskom, nastavte na možnosť [Enable/Povoliť]. Ak chcete aktivovať len pomocný lúč AF blesku Speedlite, nastavte na možnosť [Disable/Zakázať].

 • E-TTL balance/Vyváženie E-TTL

  Môžete nastaviť preferovaný vzhľad (vyváženie) pre zábery s bleskom. Toto nastavenie vám umožní upraviť pomer okolitého osvetlenia k svetelnému výkonu blesku Speedlite.

 • E-TTL II meter./Meranie E-TTL II

  Meranie záblesku vhodné na snímanie osôb dosiahnete nastavením na možnosť [Eval (FacePrty)/Pomerové (Priorita tváre)]. Rýchlosť sériového snímania pre sériové snímanie vysokou rýchlosťou sa spomalí pri výbere možnosti [Evaluative/Pomerové] alebo [Average/Priemerové]. Nastavením na možnosť [Evaluative/Pomerové] dosiahnete meranie záblesku, ktoré zvýrazní spúšťanie v sériovom snímaní. Ak nastavíte možnosť [Average/Priemerové], expozícia blesku sa spriemeruje z celej meranej scény. Je možné, že v závislosti od scény bude potrebné vykonať kompenzáciu expozície blesku.

 • Contin flash ctrl/Nepretržité ovládanie blesku

  Ak chcete vykonať meranie záblesku pre každý záber, nastavte ho na možnosť [E-TTL each shot/E-TTL pre každý záber]. Nastavením na možnosť [E-TTL 1st shot/E-TTL 1. záber] vykonajte meranie záblesku iba pre prvý záber pred sériovým snímaním. Úroveň výkonu blesku pre prvý záber sa použije na všetky nasledujúce zábery. Užitočné pri určovaní priority rýchlosti sériového snímania bez opätovného nasnímania záberov.

 • Slow synchro/Synchronizácia s dlhým časom uzávierky

  Môžete nastaviť synchronizačný čas blesku pri snímaní s bleskom v režime Priorita clony AE (priorita clony AE).

 • Flash mode/Režim blesku

  Z možností [E-TTL II flash metering/Meranie blesku E-TTL II], [Manual flash/Manuálny blesk] alebo [MULTI flash (stroboscopic)/Blesk MULTI (stroboskopický)] môžete vybrať režim blesku, ktorý zodpovedá vašim potrebám fotografovania s bleskom.

 • Wireless functions/Bezdrôtové funkcie

  Môžete nastaviť snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu. Podrobnosti nájdete v časti Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu.

 • Flash zoom/Transfokácia blesku (zábleskové pokrytie)

  Môžete nastaviť zábleskové pokrytie blesku Speedlite. Nastavte na možnosť [Auto/Automaticky], ak chcete, aby automatická konfigurácia zábleskového pokrytia vyhovovala ohniskovej vzdialenosti objektívu a veľkosti obrazového snímača ().

 • Shutter synchronization/Synchronizácia uzávierky

  Ako načasovanie/spôsob spustenia blesku môžete vybrať z možností [First-curtain synchronization/Synchronizácia na prvú lamelu], [Second-curtain synchronization/Synchronizácia na druhú lamelu] alebo [High-speed synchronization/Vysokorýchlostná synchronizácia]. V prípade snímanie s normálnym bleskom nastavte na možnosť [First-curtain synchronization/Synchronizácia na prvú lamelu].

 • Flash exposure compensation/Kompenzácia expozície blesku

  Rovnako ako sa upravuje kompenzácia expozície, môžete upraviť aj výkon blesku. Hodnotu kompenzácie expozície blesku možno nastaviť v rozsahu ±3 stupne s krokom 1/3 stupňa EV.

 • Flash exposure bracketing/Stupňovanie expozície blesku

  Umožňuje automatické prispôsobenie rôznym úrovniam výkonu blesku pri súčasnom nasnímaní troch záberov. Rozsah nastavenia je ±3 stupne v krokoch po 1/3 stupňa EV.

 • Clear settings/Zrušiť nastavenia

  Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia blesku Speedlite, vyberte možnosť [Clear flash settings/Vymazať nastavenia blesku] alebo [Clear external flash set./Vymazať nastavenia exter. blesku].

Upozornenie

 • [Flash zoom/Transfokácia blesku] (zábleskové pokrytie) nie je k dispozícii pri automatickom nastavení zábleskového pokrytia, ako pri použití širokého panela.

Poznámka

 • Kompenzáciu expozície blesku nie je možné vykonať z fotoaparátu, keď je nastavená na blesk Speedlite. Ak sú obe možnosti nastavené súčasne, prednosť má nastavenie blesku Speedlite.

Nastavenia užívateľských funkcií blesku

Užívateľské funkcie pre blesk Speedlite môžete nastaviť v ponuke fotoaparátu. Zobrazené informácie sa líšia v závislosti od použitého blesku Speedlite. Bližšie informácie o užívateľských funkciách nájdete v časti Prispôsobenie pomocou užívateľských funkcií.

 1. Vyberte položku [Flash C.Fn settings/Nastav. použív. funk. blesku].

  • Vyberte položku [Flash C.Fn settings/Nastav. použív. funk. blesku] alebo [External flash C.Fn setting/Nastav. použív. funk. ext. blesku].
 2. Nastavte užívateľskú funkciu.

  • Vyberte číslo užívateľskej funkcie (1) a nastavte funkciu.
  • Ak chcete zrušiť všetky nastavenia užívateľských funkcií, v kroku 1 vyberte možnosť [Clear settings/Zrušiť nastavenia], potom vyberte možnosť [Clear all Speedlite C.Fn's/Vymaz. všet. použív. funk. blesku Speedlite] alebo [Clear ext. flash C.Fn set./Vymaz. nast. použív. funk. ext. blesku].

Upozornenie