Kontrola informácií o stave batérie

Môžete skontrolovať stav aktuálnej batérie.

 1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

 2. Zobrazte obrazovku s informáciami.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť – informácie, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 3. Zobrazte obrazovku [Battery info.].

  • Potlačením joysticku zvisle alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Informácie o stave batérie., potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • (1) Identifikuje aktuálnu batériu.
  • (2) Zobrazuje indikátor kapacity batérie a zvyšnú kapacitu v percentách.
  • (3) Zobrazuje záznam aktuálneho počtu zábleskov batérie vyjadrený ako kompletný počet zábleskov. Tento počet sa po nabití vynuluje.
  • (4) Zobrazuje výkon nabíjania batérie a súčasne signalizuje zdravie batérie.

   • Informácie o stave batérie 3: Výkon nabíjania dostatočný
   • Informácie o stave batérie 2: Stredný
   • Informácie o stave batérie 1: Odporúča sa vymeniť batériu

Upozornenie

 • Odporúča sa používať originálnu súpravu batérií Canon LP-EL. Neoriginálne batérie nemusia zabezpečiť špičkový výkon blesku Speedlite a môžu spôsobiť poruchu.

Poznámka

 • Keď sa zobrazí hlásenie [Cannot communicate with battery Use this battery?], postupujte podľa zobrazených pokynov.