Nastavenie užívateľských a osobných funkcií

Funkcie blesku Speedlite môžete prispôsobiť svojim potrebám pri snímaní. Funkcie na tento účel sa nazývajú Užívateľské funkcie a Osobné funkcie. Osobné funkcie umožňujú tiež prispôsobenie špeciálne pre EL-5.

C.Fn: Užívateľské funkcie

 1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

 2. Zobrazte obrazovku s užívateľskými funkciami.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť C.Fn, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Zobrazí sa obrazovka s užívateľskými funkciami.
 3. Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť.

  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte položku (číslo) na nastavenie.
 4. Zmeňte nastavenie.

  • Zatlačte joystick priamo dovnútra.
  • Potlačením joysticku zvisle alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.

P.Fn: Osobné funkcie

 1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

 2. Zobrazte obrazovku s osobnými funkciami.

  • Vyberte možnosť P.Fn ako v kroku 2 v prípade Užívateľských funkcií, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 3. Nastavte požadovanú funkciu.

  • Osobné funkcie nastavte ako v krokoch 3–4 v prípade Užívateľských funkcií.

Zoznam užívateľských funkcií

Zoznam osobných funkcií

Zrušenie všetkých užívateľských/osobných funkcií

Vyberte položku C.Fn zrušiť alebo P.Fn zrušiť na vyššie uvedenej obrazovke, potom vyberte možnosť Nabitá, čím sa zrušia všetky užívateľské funkcie alebo osobné funkcie.

Upozornenie

 • Zrušením všetkých užívateľských funkcií sa nezruší C.Fn-00.

Poznámka

 • Užívateľské funkcie blesku Speedlite môžete nastaviť z ponuky fotoaparátu ().
 • Všetky užívateľské/osobné funkcie zaregistrované v Užívateľských režimoch blesku Užívateľský režim blesku 1, Užívateľský režim blesku 2Užívateľský režim blesku 3 sa vymažú.