Technické parametre

Typ

Typ Automatický blesk Speedlite E-TTL II/E-TTL, ktorý sa nasadzuje do pätice
Kompatibilné fotoaparáty

Fotoaparáty EOS s multifunkčnou päticou sánkami a firmvérom kompatibilným s bleskom EL-5

Podrobnosti nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon ().

Hlava blesku

Smerné číslo

Smerné číslo pre normálny blesk

Maximálne smerné číslo (pri približne ISO 100)

Distribúcia svetla Jednotka Zábleskové pokrytie
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
Štandardný m 14,8 28,7 30,0 36,0 42,7 47,1 49,1 53,9 55,4 60,0
Priorita smerného čísla m 36,0 36,0 42,7 49,1 53,9 55,4 60,0 60,0 60,0
Rovnomerné pokrytie m 28,7 28,7 28,7 36,0 37,0 37,0 43,9 47,1 50,0

1: Pri použití širokého panela

Smerné číslo synchronizácie s krátkymi časmi

Maximálne smerné číslo (pri približne ISO 100)

Rýchlosť uzávierky Jednotka Zábleskové pokrytie
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
1/125 m 8,4 16,4 17,1 20,5 24,4 26,9 28,0 30,8 31,6 34,2
1/250 m 6,7 13,0 13,6 16,3 19,3 21,3 22,2 24,4 25,1 27,2
1/500 m 4,7 9,2 9,6 11,5 13,7 15,1 15,7 17,3 17,7 19,2
1/1000 m 3,4 6,5 6,8 8,2 9,7 10,7 11,1 12,2 12,6 13,6
1/2000 m 2,4 4,6 4,8 5,8 6,8 7,5 7,9 8,6 8,9 9,6
1/4000 m 1,7 3,3 3,4 4,1 4,8 5,3 5,6 6,1 6,3 6,8
1/8000 m 1,2 2,3 2,4 2,9 3,4 3,8 3,9 4,3 4,4 4,8

1: Pri použití širokého panela

Smerné číslo pre manuálny blesk

Maximálne smerné číslo (pri približne ISO 100)

Výkon blesku Jednotka Zábleskové pokrytie
14 mm*1 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 80 mm 105 mm 135 mm 200 mm
1/1 m 14,8 28,7 30,0 36,0 42,7 47,1 49,1 53,9 55,4 60,0
1/2 m 10,5 20,3 21,2 25,5 30,2 33,3 34,7 38,1 39,2 42,4
1/4 m 7,4 14,4 15,0 18,0 21,4 23,6 24,6 27,0 27,7 30,0
1/8 m 5,2 10,1 10,6 12,7 15,1 16,7 17,4 19,1 19,6 21,2
1/16 m 3,7 7,2 7,5 9,0 10,7 11,8 12,3 13,5 13,9 15,0
1/32 m 2,6 5,1 5,3 6,4 7,5 8,3 8,7 9,5 9,8 10,6
1/64 m 1,9 3,6 3,8 4,5 5,3 5,9 6,1 6,7 6,9 7,5
1/128 m 1,3 2,5 2,7 3,2 3,8 4,2 4,3 4,8 4,9 5,3
1/256*2 m 0,9 1,8 1,9 2,3 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5 3,8
1/512*2 m 0,7 1,3 1,3 1,6 1,9 2,1 2,2 2,4 2,4 2,7
1/1024*2 m 0,5 0,9 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,7 1,7 1,9

1: Pri použití širokého panela

2: Nie je k dispozícii so synchronizáciou s krátkymi časmi

Zábleskové pokrytie
(ohnisková vzdialenosť, v prípade 35 mm kinofilmové políčko)
14 mm

Široký panel: Manuálne

* Nie je kompatibilné s uhlami snímania objektívov EF15mm f/2.8 Fisheye alebo EF8-15mm f/4L Fisheye USM

24 mm

Priblíženie

 • A: Automaticky

  Zábleskové pokrytie sa nastaví automaticky, pričom sa berú do úvahy nastavenia [/] a [/] pri ohniskovej vzdialenosti objektívu

 • M: Manuálne

  Zábleskové pokrytie sa nastaví manuálne

  * Nastavenia [/] a [/] sa neberú do úvahy

28 mm
35 mm
50 mm
70 mm
80 mm
105 mm
135 mm
200 mm
Uhol odrazu
Smer odrazu Uhol odrazu (približne)
Up 45° 60° 75° 90° 120°
Nadol
Doľava 60° 75° 90° 120° 150° 180°
Doprava 60° 75° 90° 120° 150° 180°
Trvanie záblesku
 • Normálny blesk

  Výkon blesku Trvanie blesku (pribl., s) Výkon blesku Trvanie blesku (pribl., s)
  1/1 1/710 1/64 1/18640
  1/2 1/1310 1/128 1/23650
  1/4 1/2610 1/256 1/29050
  1/8 1/4890 1/512 1/35330
  1/16 1/7990 1/1024 1/46290
  1/32 1/13250
Prenos informácií o farebnej teplote

Podporované

Nastavenie expozície

Režimy blesku (režimy nastavenia expozície)

Režimy blesku a dostupné funkcie

Režim blesku Kompenzácia expozície blesku FEB (bracketing expozície blesku) Uzamknutie FE Bezdrôtový blesk s rádiovým prenosom
Automatický blesk E-TTL II/E-TTL*1
Manuálny blesk
Stroboskopický blesk
Skupinová aktivácia*2 ○*3
Užívateľský režim blesku Podľa registrovaného režimu blesku

1: Nastaví sa automaticky, keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na režimy Základnej zóny

2: Možno nastaviť, iba ak sa blesk Speedlite používa ako vysielač pri použití bezdrôtového blesku s rádiovým prenosom

3: Len skupiny nastavené na automatický blesk E-TTL II/E-TTL

Účinný dosah blesku

Stlmte blokujúci rozsah za nasledujúcich podmienok

 • Veľkosť snímača: 35 mm kinofilmové políčko
 • Zábleskové pokrytie: 50 mm
 • Hodnota clony: f/1.4
 • ISO 100
 • Distribúcia svetla: štandardná
Podmienky aktivácie Účinný dosah blesku (približná hodnota)
Normálny blesk
(Indikátor pripravenosti blesku: svieti)
0,5 – 30,5 m
Rýchly blesk
(Indikátor pripravenosti blesku: bliká)
0,5 – 18,6 m
Synchronizácia s krátkymi časmi
(Rýchlosť uzávierky: 1/250 s)
0,5 – 13,7 m
Kompenzácia expozície blesku

±3 stupne (v krokoch po 1/3 alebo 1/2 stupňa)

Ak sa kompenzácia blesku nastavuje aj vo fotoaparáte, kompenzácia expozície blesku Speedlite má prednosť.

Ak chcete aktivovať kompenzáciu expozície blesku vo fotoaparáte, je potrebné nastaviť kompenzáciu expozície blesku Speedlite na hodnotu 0.

FEB (bracketing expozície blesku)

±3 stupne (v krokoch po 1/3 alebo 1/2 stupňa)

Automatické zrušenie funkcie FEB sa aktivuje po troch záberoch

Možno použiť s kompenzáciou expozície blesku a uzamknutím FE

Uzamknutie FE Podporované
Pamäť FE Podporované
Synchronizácia
Bezdrôtové Režim blesku Synchroni-
zácia na prvú lamelu
Synchroni-
zácia na druhú lamelu
Synchroni-
zácia s krátkymi časmi
OFF Automatický blesk E-TTL II/E-TTL
Manuálny blesk
Strobosko-
pický blesk
Rádiový prenos
bezdrôtové
(Vysielač)
Automatický blesk E-TTL II/E-TTL
Manuálny blesk
Strobosko-
pický blesk
Skupinová aktivácia
Modelovacie svetlo Podporované
Modelovací blesk

Nie je podporované

Keď je nasadený na fotoaparáte

Nabíjanie blesku

Čas nabíjania
Napájanie Čas nabíjania (približná hodnota)
Normálny blesk Rýchly blesk
Súprava batérií LP‑EL 0,1 – 1,2 s 0,1 – 1,0 s

Pri použití novej, úplne nabitej súpravy batérií LP-EL

Podľa testovacích noriem spoločnosti Canon

Indikátor pripravenosti blesku
Normálny blesk (úplne nabitý) Rýchly blesk Prebieha nabíjanie
Indikátor pripravenosti blesku Svieti na červeno Bliká na červeno (8 Hz) Nesvieti
Zobrazenie na paneli LCD Nezobrazené Nezobrazené NABÍJANIE
Úroveň nabitia signalizovaná v rozsahu 1 – 5
Zvuková signalizácia*1 Áno*2 Áno*3

1: S osobnou funkciou (P.Fn-05, Zvuková signalizácia) nastavenou na možnosť ON

2: S osobnou funkciou (P.Fn-01, Rýchly blesk) nastavenou na možnosť OFF

3: S osobnou funkciou (P.Fn-01, Rýchly blesk) nastavenou na možnosť ON

Pomocný lúč AF

Režim LED

Pomocný lúč AF sa za týchto podmienok nepoužíva

– Nasadený objektív: Nastavené na režim Manuálne zaostrenie

– Fotoaparát: Nastavené na režim [Servo AF/AF-Servo], položka [AF-assist beam firing/Rozsvietenie pomocného lúča AF] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať]

 • Svetlo svieti

  Viditeľné svetlo (z bielych indikátorov LED)

 • Kompatibilný systém AF

  Dual Pixel CMOS AF

 • Účinný dosah

  Body AF Účinný dosah (približná hodnota)
  V strede 0,6 – 10 m

  Ohnisková vzdialenosť objektívu: 24 mm a viac

  Smer svetla: z hlavy blesku v uhle odrazu 0°

Režim prerušovaného spustenia blesku

Prerušovaný pomocný lúč AF sa za týchto podmienok nepoužíva

– Nasadený objektív: Nastavené na režim Manuálne zaostrenie

– Fotoaparát: Nastavené na režim [Servo AF/AF-Servo], položka [AF-assist beam firing/Rozsvietenie pomocného lúča AF] nastavená na možnosť [Disable/Zakázať] alebo [LED AF assist beam only/Iba infračervený pomocný lúč AF]

 • Svetlo svieti

  Viditeľné svetlo

 • Kompatibilný systém AF

  Dual Pixel CMOS AF

 • Účinný dosah

  Body AF Účinný dosah (približná hodnota)
  V strede 0,6 – 10 m

  Ohnisková vzdialenosť objektívu: 24 mm a viac

  Smer svetla: z hlavy blesku v uhle odrazu 0°

Bezdrôtové funkcie cez rádiový prenos

Nastavenia bezdrôtového pripojenia
Vysielač

Podporované

Sekundárne a doplnkové jednotky slúžia ako vedľajšie vysielače a zobrazujú ikonu „SUB SENDER“

Prijímače nedokážu diaľkovo ovládať vedľajšie vysielače

Prijímač Podporované
Komunikačné funkcie
Podpora štandardov IEEE 802.15.4, ARIB STD-T66
Spôsob komunikácie Primárna modulácia: OQPSK
Sekundárna modulácia: DS-SS
Prenosová frekvencia 2405 – 2475 MHz
Kanál Kanál 1 – 15
Nastavenie: Automaticky/Manuálne
Identifikátor bezdrôtového rádiového systému 0000 – 9999
Nastavenie: Manuálne
Prenosový dosah*1, 2 Pribl. 30 m
Skupiny

Až 5 skupín (A/B/C/D/E)

Vysielacie jednotky sú nastavené na Skupinu A

Max. počet jednotiek na komunikáciu Celkovo až 16 vysielačov a prijímačov, v kombinácii
Max. počet vysielacích jednotiek

Až 15

Sekundárne a doplnkové jednotky slúžia ako vedľajšie vysielače

Max. počet prijímacích jednotiek Až 15

1: Bez prekážok medzi vysielačmi a prijímačmi a bez rádiového rušenia od iných zariadení

2: Prenosový dosah môže byť kratší v závislosti od faktorov ako umiestnenie jednotiek, okolitého prostredia a poveternostných podmienok.

Prepojené funkcie

Podporuje prepojené snímanie s automatickým uvoľnením uzávierky až 16 fotoaparátov (vysielač: 1, prijímače: 15) prepojenými s uzávierkou na vysielacom fotoaparáte

Snímanie nie je súbežné, pretože prijímacie fotoaparáty snímajú mierne po načasovaní uvoľnenia spúšte vysielacieho fotoaparátu

Zdroj napájania

Batéria

Súprava batérií LP‑EL

Nie je možné použiť alkalické batérie AA/LR6 a batérie Ni-MH

Indikátor kapacity batérie Prítomný (zobrazenie v 5 úrovniach)
Externý zdroj napájania Nie je podporované
Maximálny počet zábleskov

Približne 350 – 2450

Pri použití novej, úplne nabitej súpravy batérií LP-EL

Podľa testovacích noriem spoločnosti Canon

Doba snímania bezdrôtového blesku s rádiovým prenosom

Približne 17 hod. súvisle

Čas do vypnutia blesku Speedlite pri bezdrôtovom pripojení pomocou rádiového prenosu

Pri vypnutom spustení blesku vysielača a pri použití novej, úplne nabitej súpravy batérií LP-EL

Automatické vypnutie

Čas od vypnutia pripojeného fotoaparátu alebo aktivácie automatického vypnutia do vypnutia blesku Speedlite

Keďže blesk Speedlite dokáže rozpoznať stav spojenia s fotoaparátom, keď je fotoaparát zapnutý, nevypne sa sám automaticky (neúmyselne).

Stav Užívateľská funkcia Čas
Počas normálneho používania C.Fn-01-0 Približne 90 sek.
Keď je nastavený ako vysielač pri použití bezdrôtového blesku s rádiovým prenosom C.Fn-01-0 Približne 5 min.
Počas prepojeného snímania C.Fn-01-0
Keď je nastavený ako prijímač pri použití bezdrôtového blesku s rádiovým prenosom C.Fn-10-0 Približne 1 hod.
C.Fn-10-1 Približne 10 min.
Pohotovostný stav pred zapnutím po automatickom vypnutí pri nastavení ako prijímač C.Fn-11-0 Približne 8 hod.
C.Fn-11-1 Približne 1 hod.

Znova sa aktivuje v reakcii na nasledovné operácie

 • Stlačenie tlačidla spúšte fotoaparátu do polovice.
 • Stlačenie testovacieho tlačidla blesku
 • Pomocou Ponuka fotoaparátu funkcií priameho menu s bleskom EL-5 nasadeným na fotoaparáte

Rozmery a hmotnosť

Rozmery
Produkt Š × V × H
Telo Približne 80,2 × 139,9 × 123,3 mm
Hmotnosť
Produkt Hmotnosť
Len telo Približne 491 g
Telo a batéria
(Súprava batérií LP-EL)
Približne 606 g

Prevádzkové podmienky

Rozsah pracovnej teploty 0 – 45 °C
Pracovná vlhkosť 85 % alebo menej
 • Všetky uvedené technické parametre sú založené na testovacích normách spoločnosti Canon.
 • Technické parametre a vonkajší vzhľad sa môžu zmeniť bez upozornenia.