Tento návod na obsluhu je určený pre SPEEDLITE EL-5 s nainštalovaným firmvérom ver. 1.1.0 alebo novším.