Vloženie batérie

Ako zdroj napájania použite súpravu batérií LP-EL.

 1. Otvorte kryt.

  • Posunutím nadol otvorte kryt priestoru pre batérie.
 2. Vložte batériu.

  • Vložte batériu kontaktmi dopredu, ako je znázornené na značke.
 3. Zatvorte kryt.

  • Zatvorte kryt priestoru pre batérie a posuňte ho smerom nahor, kým nezaskočí na miesto.

Čas nabíjania a počet zábleskov

Len blesk EL-5

Čas nabíjania Počet zábleskov
Rýchly blesk Normálny blesk
Približne 0,1 – 1,0 s Približne 0,1 – 1,2 s Približne 350 – 2450

Funkcia Rýchly blesk umožňuje snímanie s bleskom ešte pred úplným nabitím blesku ().

Pri použití novej, úplne nabitej súpravy batérií LP-EL

Podľa testovacích noriem spoločnosti Canon

Upozornenie

 • Po súvislých spusteniach zábleskov sa nedotýkajte hlavy blesku, batérie ani blízkosti priestoru pre batérie.

  Po opakovanom používaní súvislých zábleskov alebo modelovacieho blesku v krátkych intervaloch sa nedotýkajte hlavy blesku, batérie ani blízkosti priestoru pre batérie. Hlava blesku, batéria a oblasť v blízkosti priestoru pre batérie sa môžu zahriať, čo predstavuje riziko vzniku popálenín.

 • Nedovoľte, aby sa produkt počas jeho používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke.

  Môže to spôsobiť nízkoteplotné kontaktné popáleniny vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, dokonca aj vtedy, keď sa produkt nezdá horúci.

Poznámka

 • Batériu je potrebné nabiť, keď sa zobrazí Kapacita batérie 0, alebo ak LCD panel počas nabíjania blesku zhasne.