Plnoautomatické fotografovanie s bleskom

Plnoautomatické snímanie s bleskom E-TTL IIE-TTL je k dispozícii, keď je fotoaparát nastavený na Program AE (Program AE) alebo plnoautomatický režim snímania.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.

 2. Vyberte možnosť ETTL.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť ETTL, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.

 3. Zaostrite na objekt.

  • Zaostrenie vykonajte stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  • Rýchlosť uzávierky a hodnota clony sa zobrazia v hľadáčiku.
  • Skontrolujte, či sa v hľadáčiku zobrazí Nabíjanie blesku dokončené.
 4. Zhotovte snímku.

  Toto je príklad zobrazenia, keď je fotoaparát v režime Program AE (Program AE).

  • Skontrolujte, či sa objekt nachádza v účinnom dosahu blesku (1).
  • Úplným stlačením tlačidla spúšte sa spustí blesk a zhotoví sa snímka.

Poznámka

 • Ak objekt na zábere vyzerá tmavý (podexponovaný), pred opätovným záberom sa skúste priblížiť k objektu. Môžete tiež skúsiť zvýšiť citlivosť ISO.
 • K plne automatickým režimom patria Automatický režim s inteligentným nastavením scény, Plnoautomatický režim, a Kreatívny automatický.
 • ETTL sa zobrazuje na paneli LCD, aj keď sa blesk Speedlite používa s fotoaparátmi, ktoré podporujú E-TTL II.
 • Po snímaní vypnite fotoaparát a blesk Speedlite, vyberte blesk Speedlite z fotoaparátu a pred odložením nasaďte kryt upevňovacej koncovky.