Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu

Snímanie s bezdrôtovými bleskami s viacerými zábleskovými jednotkami je rovnako jednoduché ako bežné fotografovanie s automatický bleskom E-TTL II/E-TTL, keď blesky Canon Speedlite podporujúce snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu.

Systém je navrhnutý tak, aby sa nastavenia blesku EL-5 (vysielač) automaticky použili na bezdrôtovo ovládané blesky Speedlite (prijímače). Odpadá tak nutnosť obsluhy prijímačov pri snímaní.

Umiestnenie a dosah

 • Automatický blesk s jedným prijímačom ()

  (1) PRIJÍMAČ EL-5

  (2) VYSIELAČ EL-5

  (3) Prenosový dosah: približne 30 m

 • Automatický blesk so skupinami prijímačov (, )

  Snímanie s automatickým bleskom pomocou bleskov E-TTL II/E-TTL je možné s dvoma alebo troma skupinami prijímačov a pomer výkonu bleskov je možné upraviť podľa potreby.

  (1) 2 skupiny (A, B)

  (2) 3 skupiny (A, B, C)

  Upozornenie

  • Vopred vykonajte niekoľko skúšobných záberov a vyskúšajte spustenie testovacieho záblesku ().
  • Prenosový dosah môže byť kratší v závislosti od faktorov ako umiestnenie blesku Speedlite, okolitého prostredia a poveternostných podmienok.

  Poznámka

  • Nastavte prijímače pomocou dodaného miniatúrneho stojana.
 • Snímanie v rôznych režimoch blesku pre jednotlivé skupiny ()

  Toto je len jeden príklad nastavení režimu blesku.

  (1) E-TTL II

  (2) E-TTL II

  (3) Manuálny blesk

  (4) Strop

  (5) Manuálny blesk

  (6) Manuálny blesk

Ovládanie skupiny

Skupina spustenia A

Keď potrebujete viac svetla alebo sofistikovanejšie osvetlenie, môžete pridať viac prijímačov. Pre pridané prijímače jednoducho zadajte skupinu spustenia (A, B alebo C), ktoré chcete nastaviť svetlejšie.

Napríklad, keď sú tri prijímače nastavené na skupinu spustenia A, všetky budú ovládané ako jeden blesk Speedlite v skupine A.

Upozornenie

 • Ak chcete aktivovať tri skupiny A, B a C, nastavte na možnosť A:B C. Skupina C sa neaktivuje, keď je blesk Speedlite nastavený možnosť A:B.
 • Pri namierení jednotiek v skupine spustenia C priamo na objekty môže dôjsť k preexponovaniu.

Poznámka

 • Pri prepočte na počet stupňov expozície zodpovedajú pomery výkonu bleskov v rozsahu 8:1 – 1:1 – 1:8 pomerom 3:1 – 1:1 – 1:3 (s krokom po 1/2 stupňa).

Obmedzenia pre niektoré fotoaparáty

Pri použití iného blesku Speedlite ako EL-5 ako odosielateľa sa môžu obmedziť funkcie dostupné pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu. Podrobnosti o dostupných funkciách nájdete v návode na používanie blesku Speedlite, ktorý sa používa ako odosielateľ.