Fotografovanie s pokročilým bleskom

Táto kapitola popisuje pokročilé postupy snímania pomocou funkcií blesku Speedlite.

Upozornenie

  • Funkcie na stránkach s ikonou vpravo hore nie sú k dispozícii, keď je fotoaparát v plnoautomatickom režime alebo režime základnej zóny. Všetky operácie v tejto kapitole sú k dispozícii, keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na možnosť Flexibilná priorita AE, Program AE, Priorita uzávierky AE, Priorita clony AE, Manuálne nastavenie expozície alebo Bulb (Bulb (Dlhodobá expozícia (Bulb))) (Kreatívna zóna).