Stroboskopický blesk

S použitím stroboskopického blesku pri nízkej rýchlosti uzávierky je možné zachytiť spojitý pohyb v jednom zábere, ako pri sekvenčnom snímaní.

Pri stroboskopickom blesku môžete nastaviť výkon blesku, počet zábleskov a frekvenciu zábleskov (počet zábleskov zodpovedajúci hodnote Hz). Podrobnosti o maximálnom počte súvislých zábleskov nájdete v časti Maximálny počet súvislých zábleskov.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.

 2. Nastavte režim blesku na možnosť MULTI.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť MULTI, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 3. Zatlačením joysticku priamo dovnútra vyberte požadovanú položku.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte frekvenciu zábleskov (1), počet zábleskov (2) alebo výkon blesku (3), potom potlačte joystick priamo dovnútra.
 4. Nastavte požadovanú hodnotu.

  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič nastavte požadovanú hodnotu, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Opakujte kroky 3 až 4, kým nenakonfigurujete frekvenciu, počet a výkon zábleskov.

Výpočet rýchlosti uzávierky

Ak chcete zaistiť, aby uzávierka zostala otvorená, kým sa nedokončia všetky stroboskopické záblesky, nasledujúcim postupom vypočítajte rýchlosť uzávierky, ktorú nastavíte na fotoaparáte.

Počet zábleskov ÷ frekvencia zábleskov = rýchlosť uzávierky

Napríklad, keď je počet zábleskov nastavený na 10 (zábleskov) a frekvencia zábleskov na 5 (Hz), nastavte rýchlosť uzávierky minimálne na 2 sekundy.

Upozornenie

 • Nepoužívajte stroboskopický blesk opakovane viac ako 30 krát, aby sa hlavy blesku neopotrebovali alebo nepoškodili následkom prehriatia. Po 30 snímkach prestaňte používať blesk Speedlite aspoň na 10 minút.
 • Pri snímaní viac ako 30 krát sa môže aktivovať bezpečnostná funkcia a spustenie blesku sa obmedzí. V tomto prípade prestaňte používať blesk Speedlite aspoň na 40 minút.

Poznámka

 • Stroboskopický blesk je najúčinnejší v prípade objektov s vysokým odrazom oproti tmavému pozadiu.
 • Odporúča sa použiť statív a diaľkovú spúšť.
 • Výkon blesku nie je možné nastaviť na 1/1 alebo 1/2.
 • Stroboskopický blesk je dostupný aj vtedy, keď je režim snímania fotoaparátu Bulb (Bulb (Dlhodobá expozícia (Bulb))).
 • Zobrazenie počtu zábleskov „----“ označuje, že blesk Speedlite sa bude súvisle aktivovať, kým sa neuzavrie uzávierka alebo sa nevybije nabitie blesku. Maximálny počet zábleskov je uvedený v časti Maximálny počet súvislých zábleskov.
 • Synchronizácia s krátkymi časmi () nie je dostupná pri používaní stroboskopického blesku.

Maximálny počet súvislých zábleskov

Keď sa počet zábleskov zobrazuje ako „----“ (zobrazenie pruhov), maximálny počet zábleskov je nasledovný.

Výkon blesku/Hz 1 2 3 4 5 6–7 8 – 9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
Výkon blesku/Hz 10 11 12 – 14 15 – 19 20 – 50 60 – 199 250 – 500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100