Modelovací blesk

Blesk spustí súvislé záblesky po dobu približne 1 sekundy v reakcii na stlačenie tlačidla na kontrolu DOF (hĺbka poľa) na fotoaparáte, keď sa ako odosielateľ používajú iné fotoaparáty ako modely radu EOS R alebo EOS M s modelom EL-5 ako prijímačom. Táto funkcia sa nazýva „modelovací blesk“. Je to užitočné na kontrolu tieňov objektov vytvorených pomocou blesku Speedlite, ako aj vyváženia osvetlenia pri fotografovaní s bezdrôtovým bleskom ().

  1. Stlačte tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte.

    • Blesk Speedlite spustí súvislé záblesky po dobu približne 1 sekundy.

Upozornenie

  • Nepoužívajte modelovací blesk viac ako 40 krát, aby sa hlavy blesku neopotrebovali alebo nepoškodili následkom prehriatia. Ak spustíte modelovací blesk viac ako 40 krát, prestaňte používať blesk Speedlite aspoň na 40 minút.
  • Po mnohonásobnom spustení modelovacieho blesku na plný výkon môže ďalšie súvislé spúšťanie v krátkych intervaloch aktivovať bezpečnostnú funkciu, ktorá obmedzí spúšťanie. Keď je obmedzenie spustenia blesku na úrovni 1, interval zábleskov sa automaticky nastaví približne na 8 sekúnd. V takomto prípade nepoužívajte blesk Speedlite aspoň 40 minút.