Modelovacie svetlo

Stlačením tlačidla INDIKÁTOR tlačidlo sa rozsvieti modelovacie svetlo na 5 minút. Ak ho chcete vypnúť, znova stlačte tlačidlo.

Je to užitočné pri kontrole tieňov objektu vytvorených bleskom Speedlite.

Úplným stlačením tlačidla spúšte fotoaparátu sa modelovacie svetlo vypne.

Upozornenie

  • Nepozerajte sa priamo do modelovacieho svetla z malej vzdialenosti, môže dôjsť k poškodeniu zraku.
  • Fotografovanie so zapnutým modelovacím svetlom z fotoaparátu v režime snímania Manuálne nastavenie expozície môže spôsobiť podexponovanie.
  • Keď sa blesk nespustí, napríklad keď je blesk vypnutý alebo keď snímate videozáznam, modelovacie svetlo sa nevypne automaticky ani po úplnom stlačení tlačidla spúšte.
  • Keď sa modelovacie svetlo zahreje, zobrazí sa varovanie ().
  • Ak sa teplota prostredia príliš zvýši, modelovacie svetlo sa môže stlmiť alebo vypnúť.

Poznámka

  • Spôsob aktivovania modelovacieho svetla môžete zmeniť v položke C.Fn-18.
  • Jas modelovacieho svetla je možné nastaviť v položke P.Fn-06.
  • To, ako dlho zostane modelovacie svetlo svietiť, môžete zvoliť v položke P.Fn-07.
  • Pri použití širokého panelu je svetlo stlmenejšie.
  • Modelovacie svetlo pripojených vysielacích/prijímacích jednotiek () sa zapína a vypína v reakcii na stlačenie tlačidla INDIKÁTOR, keď pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu je blesk Speedlite vysielač.