Zapnutie napájania

 1. Otočte vypínač do polohy Zapnuté napájanie.

  • Začne sa nabíjanie blesku.
  • Počas nabíjania sa na paneli LCD zobrazí ikona NABÍJANIE. Po nabití blesku sa už nezobrazuje a blesk Speedlite vydá zvukový signál.
 2. Skontrolujte, či je nabíjanie blesku dokončené.

  • Indikátor pripravenosti blesku sa zmení nasledovne: vypnutýčervený (blikajúci) (rýchly blesk pripravený) a → červený (rozsvietený) (úplne nabitý).
  • Ak chcete spustiť testovací záblesk, stlačte testovacie tlačidlo blesku (kontrolka pripravenosti blesku, (1)).

Upozornenie

 • Spustenie testovacieho záblesku nie je k dispozícii, keď je aktívny časovač merania na fotoaparáte.

Poznámka

 • Nastavenia blesku sa zachovajú aj po vypnutí napájania.
 • Zvukovú signalizáciu po dobití blesku je možné vypnúť v položke P.Fn-05.

Rýchly blesk

Rýchly blesk umožňuje fotografovanie s bleskom, aj keď indikátor pripravenosti blesku naďalej bliká na červeno (pred úplným nabitím). Je k dispozícii vo všetkých režimoch priebehu snímania fotoaparátu. Hoci výkon blesku je obmedzený na približne 1/2 až 1/6 plného výkonu, táto funkcia je užitočná na snímanie s kratším intervalom zábleskov.

Pri snímaní s manuálnym bleskom je rýchly blesk k dispozícii, keď je výkon blesku nastavený na 1/4 až 1/1024. Upozorňujeme, že rýchly blesk nie je dispozícii pri použití stroboskopického blesku alebo pri fotografovaní s bezdrôtovým bleskom.

Upozornenie

 • Použitie rýchleho blesku pri sériovom snímaní môže spôsobiť podexponovanie v dôsledku zníženého výkonu blesku.

Poznámka

 • Podrobnosti o zobrazení ikony NABÍJANIE, keď je blesk Speedlite nastavený ako vysielač pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu, nájdete v časti Rozsvietenie panela LCD.
 • Rýchly blesk je možné vypnúť v položke P.Fn-01.

Automatické vypnutie

Táto funkcia šetrí energiu batérie automatickým vypnutím blesku Speedlite, ak je v nečinnosti približne 90 s. Ak chcete obnoviť napájanie blesku Speedlite, stlačte tlačidlo spúšte fotoaparátu do polovice alebo stlačte testovacie tlačidlo blesku (indikátor pripravenosti blesku).

Automatické vypnutie sa prejaví približne po 5 min. keď je blesk Speedlite nastavený ako vysielač pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu () alebo nakonfigurovaný na prepojené snímanie ().

Poznámka

 • Funkciu automatického vypnutia je možné vypnúť v položke (C.Fn-01).
 • Po nasadení na fotoaparát sa blesk Speedlite automaticky prepne do režimu automatického vypnutia, ak ho necháte v nečinnosti približne 90 s po prepnutí fotoaparátu do režimu automatického vypnutia.

Operácie uzamknutia blesku

Operácie tlačidiel a voliča na blesku Speedlite je možné vypnúť nastavením vypínača do polohy UZAMKNUTIE. Môže to pomôcť zabrániť neúmyselnej zmene nastavení blesku Speedlite.

Ako odozva na stlačenie tlačidiel alebo voliča sa na paneli LCD zobrazí UZAMKNUTÉ.

Poznámka

 • Aj keď je vypínač prepnutý do polohy UZAMKNUTIE, k dispozícii je spustenie testovacieho záblesku a rozsvietenie modelovacieho svetla. Upozorňujeme, že panel LCD sa rozsvieti v odozve na operácie tlačidiel alebo voliča.

Rozsvietenie panela LCD

Panel LCD sa rozsvieti približne na 12 s (Časovač 12 sekúnd) v odozve na operácie tlačidiel alebo voliča.

Podrobnosti o zobrazení rozsvietení panela LCD, keď je blesk Speedlite nastavený ako vysielač pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu, nájdete v časti Rozsvietenie panela LCD.

Poznámka

 • Rozsvietenie panela LCD je možné zmeniť v položke C.Fn-22.