Nabíjanie batérie

 1. Zložte ochranný kryt.

 2. Vložte batériu do nabíjačky až na doraz.

  • Ak chcete batériu vybrať, postupujte opačne.
 3. Nabite batériu.

  Pre model LC-E6

  • Ako ukazuje šípka, vyklopte kontakty nabíjačky batérií a zapojte ich do elektrickej zásuvky.

  Pre model LC-E6E

  • Pripojte napájací kábel do nabíjačky batérií a zástrčku zasuňte do elektrickej zásuvky.
  • Nabíjanie sa začne automaticky a indikátor nabíjania bude blikať na oranžovo.
Úroveň nabitia Indikátor nabíjania
Farba Zobrazenie
0 – 49 % Oranžová Bliká jedenkrát za sekundu
50 – 74 % Bliká dvakrát za sekundu
75 % alebo vyššia Bliká trikrát za sekundu
Úplne nabitá Zelená Zostáva svietiť
 • Nabitie vybitej batérie pri izbovej teplote (23°C) trvá približne 2 hod. a 10 min. Doba nabíjania sa značne líši v závislosti od teploty prostredia a zostávajúcej kapacity.

 • Nabíjanie pri nízkych teplotách (5 – 10 °C) z bezpečnostných dôvodov trvá dlhšie (až približne 4 hodiny).
 • Blesk Speedlite sa nedodáva vopred nabitý.

  Pred použitím nabite.

 • Nabíjanie je potrebné vykonať v deň používania alebo o deň skôr.

  Batérie sa počas skladovania postupne vybíjajú.

 • Po nabití vyberte batériu a odpojte nabíjačku.
 • Ochranný kryt je možné nasadiť v určitých smeroch, aby signalizoval stav nabitia alebo vybitia.

  V závislosti od smeru, ktorým kryt nasadíte, cez okno (Okno na ochrannom kryte) možno vidieť rôzne farby. Keď vyberiete farby, ktoré sa použijú pre nabité a vybité batérie a podľa toho nasadíte kryt, môžete vidieť stav batérie na prvý pohľad.

 • Keď sa blesk Speedlite nepoužíva, vyberte batériu.

  Ak batériu ponecháte v blesku Speedlite dlhší čas, stopové množstvo prúdu, ktorý naďalej preteká, môže viesť k nadmernému vybitiu a zníženiu životnosti batérie. Batériu skladujte s nasadeným ochranným krytom. Upozorňujeme, že skladovanie úplne nabitej batérie môže znížiť jej výkon.

 • Nabíjačku batérií je možné použiť aj v iných krajinách.

  Nabíjačka je kompatibilná s napájaním pre domácnosť 100–240 V AC 50/60 Hz. V prípade potreby pripojte komerčne dostupný zástrčkový adaptér pre danú krajinu alebo región. Aby nedošlo k poškodeniu, nepripájajte sa k prenosným transformátorom napätia.

 • Batérie, ktoré sa rýchlo vybijú napriek tomu, že sú úplne nabité, možno bude potrebné vymeniť.

  Predtým, ako si zakúpite novú batériu, skontrolujte stav výkonu nabíjania batérie.

Upozornenie

 • Po odpojení nabíjačky sa približne 10 sekúnd nedotýkajte kontaktov.
 • Batérie sa nenabíjajú, pokiaľ zvyšná kapacita nie je nižšia ako približne 90 %.

Poznámka

 • Skladovanie batérie

 • Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
 • Aj po vybratí batérie stopové množstvo prúdu, ktoré naďalej preteká interne, môže nakoniec viesť k nadmernému vybitiu a zabrániť ďalšiemu používaniu napriek nabitiu.
 • Pred dlhším uskladnením približne raz za rok nabite batériu približne na 50 %.