Prispôsobenie blesku Speedlite

Táto kapitola popisuje spôsob prispôsobenia blesku Speedlite pomocou užívateľských/osobných funkcií (C.Fn/P.Fn).

Upozornenie

  • Operácie popísané v tejto kapitole nie sú dostupné, keď je blesk Speedlite pripojený k fotoaparátu v plnoautomatickom režime alebo režime základnej zóny. Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť Flexibilná priorita AE, Program AE, Priorita uzávierky AE, Priorita clony AE, Manuálne nastavenie expozície alebo Bulb (Bulb (Dlhodobá expozícia (Bulb))) (Kreatívna zóna).