Diaľkové spustenie z prijímačov

Blesky Speedlite EL-5 nastavené ako prijímače možno pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu použiť na snímanie na diaľku, čo umožní snímanie s diaľkovým ovládaním.

  1. Zatlačte joystick priamo dovnútra.

  2. Zhotovte snímku.

    • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť REL, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
    • Vysielač sa aktivuje po tom, ako mu prijímač prenesie signál spustenia.

Upozornenie

  • Snímanie nie je možné, pokiaľ fotoaparát nedokáže zaostriť na objekty pomocou AF. Zvážte nastavenie prepínača režimu zaostrenia na objektíve do polohy Manuálne zaostrenie a manuálne zaostrenie pred diaľkovým spustením.

Poznámka

  • Fotoaparát sníma v režime snímania jedného záberu bez ohľadu na aktuálne nastavenie režimu priebehu snímania.
  • Keď máte viacero vysielačov (), signál spustenia sa prenesie do hlavného vysielača.
  • Počas diaľkového spustenia z prijímačov sa na paneli LCD odosielateľa zobrazuje SPUSTENIE.