Odraz

Keď nasmerujete hlavu blesku na strop alebo stenu, aby ste využili svetlo, ktoré sa od nej odráža, môžete zjemniť tiene objektu a získať tak prirodzenejšie zábery. Tento spôsob snímania sa nazýva „snímanie s bleskom s odrazom“.

Nastavenie orientácie hlavy blesku

 • Hlavu blesku môžete otáčať alebo nakláňať v znázornených smeroch. Keď otočíte alebo nakloníte hlavu blesku, zobrazená ikona sa zmení na ikonu Odraz.
 • Keď je blesk Speedlite nastavený na zábleskové pokrytie A (Automaticky), otočením hlavy blesku sa nastaví zábleskové pokrytie na 50 mm a zobrazí sa ---.
 • Zábleskové pokrytie môžete nastaviť aj manuálne ().

Poznámka

 • Odrážajúce sa svetlo od stropov alebo stien, ktoré sú príliš ďaleko, nemusí poskytnúť dostatočnú expozíciu, pretože k objektu sa nedostane dostatočné množstvo svetla.
 • Ak sú zábery príliš tmavé, znížte hodnotu clony (f/stupeň), aby sa clona otvorila a skúste to znova. Môžete tiež skúsiť zvýšiť citlivosť ISO.
 • Aby sa svetlo odrážalo, zvoľte obyčajný biely alebo sivobiely strop alebo stenu, sú viac reflexné. Odrazy od iných ako bielych povrchov nemusia poskytnúť dostatočnú expozíciu – k objektu sa nemusí dostať dostatočné množstvo svetla a vaše zábery môžu byť ovplyvnené farbou použitého povrchu.
 • Použitie rýchleho blesku pri snímaní s bleskom s odrazom pravdepodobne spôsobí podexponovanie v dôsledku zníženého výkonu blesku.

Fotografovanie s bleskom zblízka Fotografovanie s bleskom zblízka

Naklonením hlavy blesku nadol o 7° môžete snímať objekty z malej vzdialenosti cca. 0,5 – 2 m.

Naklonením hlavy blesku nadol o 7° sa zobrazenie zmení na Fotografovanie s bleskom zblízka.

Poznámka

 • Keď je hlava blesku sklonená nadol, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Ak bola naklonená neúmyselne, vráťte ju do pôvodnej polohy.

Snímanie s odrazom svetla v očiach

Pomocou panela na odraz v očiach pri snímaní portrétu môžete zachytiť odrazené svetlo v očiach snímanej osoby a vytvoriť živší výraz.

 1. Otočte hlavu blesku nahor o 90°.

 2. Potiahnite široký panel nahor.

  • Nadvihnite plôšku v strede širokého panela.
  • Súčasne sa vytiahne aj biely panel na odraz v očiach.
 3. Zatlačte späť široký panel.

  • Zatlačte späť iba široký panel, pričom nechajte vytiahnutý iba panel na odraz v očiach.
  • Snímaní je rovnaké ako pri bežnom snímaní s bleskom s odrazom.

Upozornenie

 • Umiestnite hlavu blesku smerom dopredu a 90° nahor. Keď je hlava blesku otočená doľava alebo doprava, funkcia odrazového panela nie je príliš účinná.
 • Na efektívne dosiahnutie odrazu v očiach snímanej osoby snímajte do vzdialenosti približne 1,5 m od snímaného objektu (s citlivosťou ISO 100 a f/2.8).
 • Široký panel nevyťahujte nadmernou silou. Mohli by ste tak odpojiť široký panel od blesku Speedlite.